ЕС да се оттегли от Договора за енергийната харта (ДЕХ), препоръчаха евродепутати.

Препоръката бе приета с 58 гласа „за“, 8 „против“ и 2 „въздържал се“ от съвместен панел на членове на парламентарните комисии по промишленост, изследвания и енергетика и по международна търговия.

Договорът е враждебен към политиката на ЕС в сферата на климата, изтъкна италианската „зелена“ евродепутатка Ана Кавацини – докладчик от Комисията по международна търговия.

ДЕХ позволява на транснационалните компании, добиващи и доставящи изкопаеми горива, да съдят страните членки и ЕС, ако политиката за борба с климатичните промени засяга техните печалби, посочи белгиецът Марк Ботенга от радикалната левица. Той е докладчик от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Договорът за енергийната харта е създаден през 1994 г. Целта му е да защити доставките на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища от бившите съветски републики към Западна Европа след разпадането на СССР.

Противниците на пакта обаче твърдят, че оттогава той се е превърнал в инструмент за защита на интересите на компаниите за изкопаеми горива, като им позволява да съдят подписалите го държави пред арбитражни съдилища в защита на инвестициите си от усилията за намаляване на използването на горива, които вредят на климата.

През юли 2023 г. Европейската комисия предложи всички държави от ЕС да се оттеглят от ДЕХ. В момента негови членки са самият ЕС и поотделно всички страни от него без Италия.

Препоръката на двете комисии трябва да бъде гласувана на сесията на Европейския парламент на 22-25 април. Ако тя бъде одобрена, страните членки (Съветът) ще могат да я приемат с квалифицирано мнозинство.