На заседанието си днес ЦИК прие решение за определяне броя на мандатите в 31 многомандатни изборни райони за предсрочните парламентарни избори на 9 юни.  Най-много мандати има София 23  - 19 мандата. С по 4 мандата са 11 района - Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч Монтана,  Перник, Разград, Силистра, Смолян, Търговище, Ямбол.

Разпределението на мандатите е в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, с тяхно писмо от 9 януари 2023 г. и приложението към него, съдържащи данни за общия брой на населението към 7 септември 2021 г.

Ето какво е то:

1     Първи Благоевградски  -  11 мандата

2     Втори Бургаски              -  14 мандата

3     Трети Варненски            - 16 мандата

4     Четвърти Великотърновски   -   8 мандата

5     Пети Видински                        -   4 мандата

6     Шести Врачански                    -   6 мандата

7     Седми Габровски                    -   4 мандата

8     Осми Добрички                      -   5 мандата

9     Девети Кърджалийски            -  5 мандата

10   Десети Кюстендилски             -  4 мандата

11   Единадесети Ловешки             -  4 мандата

12   Дванадесети Монтана             -  4 мандата

13   Тринадесети Пазарджишки    -  8 мандата

14   Четиринадесети Пернишки    -  4 мандата

15   Петнадесети Плевенски          -  8 мандата

16   Шестнадесети Пловдив           - 12 мандата

17   Седемнадесети Пловдивски    - 11 мандата

18   Осемнадесети Разградски        -  4 мандата

19   Деветнадесети Русенски          -  7 мандата

20   Двадесети Силистренски         -   4 мандата 

21   Двадесет и първи Сливенски  -   6 мандата

22   Двадесет и втори Смолянски  -   4 мандата

23   Двадесет и трети София          -  19 мандата

24   Двадесет и четвърти София    -  13 мандата

25   Двадесет и пети София            -  14 мандата

26   Двадесет и шести Софийски    -  8 мандата

27   Двадесет и седми Старозагорски  - 11 мандата

28   Двадесет и осми Търговищки        -  4 мандата

29   Двадесет и девети Хасковски         -  8 мандата

30   Тридесети Шуменски                      -  6 мандата

31   Тридесет и първи Ямболски           -  4 мандата