"Ако можем да постигнем щастливи ученици и учители не само в рамките на отделни училища, а в цялата образователна система, ние ще можем да променим българското образование."

Това е рецептата на министъра на образованието Галин Цоков за просперитета на българската просвета. Наскоро от "Заедно в час" напомниха, че след 11 парламентарни избори реформи в образованието няма.

„Позитивното образование не е само за постигане на благополучие, то е свързано и с преодоляване на определени трудности. То е търсене на смисъл в рамките на образователния процес - нещо, което е изключително важно за нашите ученици и за учителите, свързано е с мотивирането и с постигането на това, което ние си набелязваме в днешния ден, за да можем да го постигнем утре“, даде още предложения Цоков в стил силата на позитивното мислене.