Не е имало изтичане на информация заради продажбата на образователната платформа "Школо", като от фирмата гарантират това. Абсолютна гаранция има и по отношение на защитата на личните данни на децата и родителите, които са в електронните дневници и тя се дава като становище на Комисията за защита на личните данни.

Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутатите Борислав Гуцанов и Иван Петков за продажбата на образователната платформа "Школо" на британската компания "Джунипър Едюкейшън" и за ползването на личните данни на български граждани в нея.

Сделката предизвика преди седмици голямо вълнение в определени среди и обвинения едва ли не че някой ще ограби личните данни на ученици и родители, имаше развити поредни конспиративни теории по този повод.

МОН първоначално обяви, че не е било информирано за продажбата на "Школо" на чужда компания. Както и че ще се обърне към ДАНС и Комисията за защита на личните данни за становища.

"Сезирахме Комисията за защита на личните данни, защото министерството е отговорно по отношение на администриране на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, където се съхраняват данните на училищата, които са възложители за осъществяване на дейностите, свързани с електронния дневник", обясни днес в отговор на питането в парламента Цоков, цитиран от БТА.

Той обясни, че по Закона за предучилищното и училищното образование МОН има отговорност за администрирането на тази система, и в този смисъл през 2021 г. министърът на образованието издава заповед за това, че външни доставчици на услуги, включително и на електронни дневници, трябва да сключат договор и споразумение към него, което е съгласувано с Комисията за защита на личните данни - за защита на личните данни и на информационната сигурност на оператора на тези външни услуги.

Както "Школо", така и всички външни доставчици, които ползват данни от НЕИСПУО, сключват такива договори с образователните институции, а не с МОН. Но те трябва да представят в МОН нужната документация, включително договорите, споразуменията, които са сключени с отделните училища, обясни министърът. 

"Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните на електронния дневник, и нейното местоположение не се променят - това е особено важно. Оперативното функциониране на българското дружество "Школо" ООД продължава да се осъществява на базата на договорите и споразуменията с училищата.

От "Школо" казват, че придобиването на собствеността в капитала на дружеството е сделка по прехвърляне на дялове и не засяга по никакъв начин имуществото, договорните отношения, правата на собственост или други аспекти. Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните, не са обект на придобиване и остават непроменени, което също е особено важно за нас.

Оперативното функциониране на дружеството не е пряко засегнато и продължава да се управлява от същите изпълнителни директори. Дружеството ще продължава стриктно да изпълнява законовите и договорените задължения по отношение на развитието на софтуерния продукт електронен дневник", подчерта министърът.

В информацията, получена от комисията за личните данни, се казва, че прехвърлянето на собствеността на "Школо" ООД не нарушава нормативите за защита на личните данни и промяната на собственост на капитала на едно търговско дружество със седалище на територията на България, учредено и регистрирано по българското законодателство, не засяга ангажиментите му за защита на лични данни, които то обработва в качеството си на администратор или обработващ - както при прехвърляне, така и при осъществяване на дейностите.

"Комисията посочва още, че промяната на собствеността на едно дружество е нормална практика, която намира проявление в редица други организации, които също обработват лични данни в още по-големи мащаби в сравнение с електронния дневник, като например банкови и застрахователни институции, телекомуникационни оператори, доставчици на комунални услуги", разясни още Цоков. 

"Школо" (shkolo.bg) е дигитална платформа, изградена е през 2016 г. и въвежда електронен дневник, който заменя напълно книжния вариант. Платформата интегрира множество модули, сред които са електронен дневник, администриране на извънкласни дейности, статистически справки, училищен календар и управление на събития, управление на складови наличности и инвентаризация, модул за разплащане (много популярен сред частните училища), мобилно приложение и други. Предоставя и набор от образователни ресурси: електронни уроци, карти, тестове, учебни пособия, публикации и други.

От МОН използваха случая с продажбата на "Школо", за да "рекламират" използването на услугата електронен дневник към държавната система - Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Досега обаче "Школо" оставаше по-предпочитания вариант - и поради по-добрата си функционалност и заради оплакванията от чести проблеми в НЕИСПУО от потребителите ѝ