200 милиона лева нов дълг се очаква да бъде набран в средата на май, става ясно от страницата на БНБ. На 13 май е обявен аукцион за 6-месечни съкровищни облигации с годишен лихвен процент от 3,25 на сто. Това е втората емисия за годината, която се предлага на вътрешния дългов пазар.

В средата на април бяха предложени 3-годишни облигации за 200 милиона лева, като постигнатата среднопретеглена доходност на емисията е 3,01%.

Тази година страната ни не е излизала на международните пазари. Общо за годината според бюджета може да бъде поет нов дълг от 11,7 млрд. лева. Общата задлъжнялост на страната ни не бива да надхвърля 48 млрд. лева.