Привидно перфектни тела, непрекъснато щастливи хора, пълноценни пътувания до далечни места: фактът, че светът на социалните медии, който често е перфектно инсцениран, може да предизвика стрес и несигурност, не е нещо ново. Проучване от Канада, публикувано от специализираната база данни ScienceDirect, сега предоставя емпирични доказателства, че дори едноседмично въздържание от социалните медии води до по-висока самооценка и по-добро самовъзприемане и оценка на солственото тяло при младите жени.

Изследователите от Йоркския университет в Торонто анализират ефекта от кратката почивка от социалните медии върху 66 студентки. На случаен принцип са избрани тези, които продължават да използват социалните медии както преди, и тези, които се отказват от тях за една седмица.

Това показало, че измерените преди това самочувствие и удовлетвореност от тялото се подобрили при тези участнички, които не използвали мрежите през това време. Това е имало особено положителен ефект върху онези жени, при които "интернализирането на идеала за стройност" е било особено силно изразено.

В допълнение към отрицателното въздействие на използването на социалните медии върху психичното здраве, което изследователите в Канада твърдят, че са открили, има и други проучвания, които представят по-различна картина.

Например изследователи от Норвегия са проследили стотици деца и младежи в продължение на години и са установили, че ако те публикуват или харесват по-често в Instagram или Snapchat, това като цяло не е свързано с по-висока вероятност за симптоми на тревожност или депресия. Обратно, обаче, това не означава, че употребата има положителен ефект - например по отношение на възприемането на собственото тяло или последиците от кибертормоза.

Виралните "предизвикателства" и фалшивите новини също често крият потенциални опасности. Неотдавна една циркулираща от години мистификация в TikTok отново предизвика вълнение: измислен "Национален ден на изнасилването", на който сексуалните посегателства над момичета уж са законни.