От началото на 2025 г. пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ въвежда за първи път в пенсионната сфера в България многофункционалния софтуер SAP/SimCorp, който ще оптимизира инвестирането на средствата на клиентите чрез ефективни решения.

На 9 май „Доверие“ чества своята 30-а годишнина, като към настоящия момент е предпочитан избор за почти 1 млн. и 250 хил. клиенти и управлява нетни активи за над 5,6 млрд. лв. (По данни на КФН към 31.12.2023 г.)

ПОК „Доверие” е единственото пенсионноосигурително дружество в България, което, за трета поредна година, увеличи всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания на своите клиенти и то с процент по-висок от годишната инфлация. 

„Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ с нетърпение очаква следващите 30 години на успехи и постижения, като основната ѝ мисия е да бъде надежден партньор на своите клиенти по пътя им към спокойно и сигурно бъдеще“, посочва Светла Несторова, председател на Управителния съвет на ПОК „Доверие“.