Има сериозен ръст на необслужваните кредити, отпуснати от фирмите за бързи кредити. Това личи от данни, разпространени от Българската народна банка (БНБ).

Общата стойност на необслужваните заеми възлиза на 420,7 млн. лева, което представлява скок с 31,5 на сто на годишна база или със 100,8 млн. лева.

Спрямо последното тримесечие на 2023 г. необслужваните заеми скачат с 15,6 на сто или с 56,9 млн. лева.

Над 5 млрд. и половина са задълженията към бързите кредитори

Всички вземанията по заеми, отпуснати от фирмите за бързи кредити, към края на март са в размер на 5,677 млрд. лева

Това е 2,9 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.

Ръстът на вземанията за последната година е 22,4 % или 1,038 млрд. лева. Само за последното тримесечие те се увеличават със 141,7 млн. лв. или с 2,6 на сто.

Структура на кредитирането

В отпусканите заеми от фирмите за бързи кредити преобладават заемите, отпуснати за период от повече от 5 години. Те са на стойност 2,622 млрд. лева. Относителният им дял е 44,7 % в този тип кредитиране към края на март. Те са нараснали с над една четвърт или с 26,6 на сто (550.2 млн. лева).

Вземанията по кредити с матуритет между 1 и 5 години са на стойност 1,228 млрд. лева, посочва централната банка. Годишният им ръст е 27,1 % или 261.5 млн.лева. А вземанията по кредити с матуритет до 1 година са за 1,407 млрд. лева. Ръстът им е 9,8 на сто или 125,3 млн. лева.

Вземанията от домакинствата на годишна база нарастват с 19,1 %, което е 620,7 млн. лв. до общо 3,873 млрд. лева. Това са предимно потребителски кредити.

Нефинансовите предприятия дължат на фирмите за бързи кредити 1,519 млрд. лева.

БТА