Неочакваните печалби от замразените в ЕС руски активи ще бъдат използвани за подкрепа на самоотбраната на Украйна и нейното възстановяване в контекста на руската агресия.

Това съобщиха днес от белгийското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Страните членки (Съветът) потвърдиха ангажимента си за използването на печалбите.

Споразумението бе постигнато миналата седмица.

Централните депозитари за ценни книжа в ЕС, в които има руски суверенни активи и резерви от над 1 милион евро, ще осигуряват финансови вноски въз основа на съответните си нетни печалби, натрупани след 15 февруари 2024 г.

Сумите ще бъдат изплащани от депозитарите на ЕС на двугодишна основа и ще бъдат използвани за по-нататъшна военна подкрепа за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ), както и за подкрепа на отбранителната промишленост на Киев и нуждите за възстановяване по програмите на ЕС.

90 на сто от печалбите ще бъдат за ЕМПМ. Останалите 10% ще отидат за европейските програми, финансирани от бюджета на ЕС.

Отпускането на сумите ще бъде преразглеждано всяка година. За първи път това ще стане преди 1 януари 2025 г.

На централните депозитари ще бъде позволено временно да задържат дял от 10 на сто от финансовите вноски. Така те ще могат да изпълнят изискванията за уставен капитал и оценка на риска предвид ефекта от войната в Украйна върху активите, държани от тези депозитари.