Производството на електроенергия е едновременно едно от големите предизвикателства за справяне с климатичните промени, но и ключов инструмент за намаляване на негативното въздействие върху околната среда. По-належащ от всякога, преходът към възобновяеми енергийни източници е заложен и в Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС. В края на 2023 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС увеличиха целта за 2030 г. до 42,5% с допълнително индикативно увеличение от 2,5%, което би позволило да се достигнат 45%. Това означава почти двойно по-голям от съществуващия дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС.

Междувременно последният доклад на Международната агенция по енергетика (IEA) гласи, че се очаква в началото на следващата година на глобално ниво възобновяемите източници на енергия да обхванат една трета от общото производство на електроенергия, като по този начин ще надминат използването на въглища.

Енергийната трансформация е може би една от най-трудните и в същото време най-важните задачи, с които човечеството някога се е сблъсквало. В този контекст бизнесът играе ключова роля в прилагането на устойчиви практики за използване на възобновяема енергия и оптимизиране на потреблението. В телекомуникационния сектор именно електричеството е един от основните източници на въглеродни емисии, a Yettel е един от добрите примери у нас за отговорно използване на ресурсите и стимулиране на прехода към природосъобразни източници на енергия.

Като оператор с дългогодишни политики за устойчиво развитие и отговорно управление, Yettel обръща сериозно внимание на изменението на климата и показва важната роля на корпоративния сектор в прехода към нисковъглеродна икономика. От 2023 г. електроенергията, необходима за покриване на 85% от потреблението на мрежата на оператора и 80% от останалите операции, се осигурява от 123 MW фотоволтаична централа. Мащабният проект е важна стъпка от плана на Yettel за декарбонизация,  който помага за спестяването на близо 33 хиляди тона въглеродни емисии на година. Благодарение на него се очаква през 2024 г. телекомът да намали с 60% въглеродния си отпечатък в обхват 1 и 2 (емисиите, над които компанията има пряко влияние).

Зелените политики на Yettel, не само в посока декарбонизация, но и за намаляване на замърсяването с електронни отпадъци в околната среда и повишаване на информираността на хората за устойчивото развитие, бяха отличени с престижна награда от конкурса Forbes Business Awards 2024. Компанията спечели второ място в категорията „Зелена компания на годината“, с което още веднъж затвърждава мисията си да създава по-зелено бъдеще с грижа за природата, хората и обществото.

Признанието е особено важно за повишаване на осведомеността по съществени теми, свързани с електронните отпадъци, насърчаването на кръговата икономика и рециклирането, както и популяризирането на устойчиви и природосъобразни навици. Ключът към промяната на света е в създаването на общност от хора, споделящи общи ценности за по-добро бъдеще и взаимопомощ. Затова чрез различни информационни кампании и доброволчески инициативи Yettel ангажира както работещите в компанията, така и потребителите с темата за устойчивостта и лесни и достъпни решения за опазване на околната среда. А целта, която си залага годишно, е да достига до 2,5 млн. души с посланията за отговорност и грижа към планетата. 

Като един от двигателите на разговора по темата, Yettel превръща правилното третиране на излязлата от употреба техника в своя кауза и добавя конкретна цел в петгодишната си стратегия за устойчивост – да предотврати попадането на 127 тона електронни отпадъци в природата. Зад тази амбиция стоят програми като „Рециклирай и спести“, с която телекомът насърчава потребителите да предадат старото си устройство и в замяна да получат отстъпка при покупка на ново. Както и „Върни и вземи“ за обратно изкупуване на мобилни устройства – възможност за клиентите да осребрят остатъчната стойност на стария си телефон, таблет или смарт аксесоар и едновременно с това да помогнат на природата.

Резултатите са показателни – само за 2023 г. компанията успява да събере с 60% повече стара техника в магазинната си мрежа спрямо година по-рано и предотвратява попадането на над 28 тона електронни отпадъци на сметището. А последната инициатива – РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel, се радва на сериозен интерес от малки и големи. Интерактивната образователна инсталация цели да популяризира проблема с електронните отпадъци и да разкаже по разбираем и ангажиращ начин какви действия може да предприеме всеки човек, за да ограничи негативния ефект за природата. От представянето си досега, инсталацията е събрала близо 1000 кг електронни отпадъци, достигайки до над 130 000 души с посланията си за отговорна употреба на технологиите. До края на май тя е разположена на паркинга пред Sofia Ring Mall, а следващите месеци ще посети и други локации в София и страната.