Въпреки че не вижда непосредствен проблем с ипотечното кредитиране, БНБ все пак призна за "потенциален риск", свързан с него.

Управителят на централната банка Димитър Радев заяви днес, че БНБ ескалира регулаторните си действия, преминавайки "от режим на статистическо наблюдение към режим на надзорно наблюдение и отчетност със съответни задължителни изисквания" към банките за отпуснатите кредити, обезпечени с жилищни имоти.

Реакцията идва на фона на мненията на икономисти, че страната има риск от балон на жилищния пазар и при кредитирането. 

В понеделник БНБ обяви шест показатели, които финансовите институции са длъжни да съблюдават при отпускането и предоговарянето на заемни средства. Те и досега следяха част от тези критерии. 

Т.нар. мерки включват задължение банките да следят съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението, на текущите плащания по обслужването на дълга и месечния доход, на размера на дълга и годишния доход, на размера на обезпечения с недвижимост кредит и годишния доход на кредитополучателя, както и максималния срок за погасяване на отпуснатия кредит.

В интервю пред БТА Радев уточнява, че целта на мерките "е да формализираме оценката на този риск и да подготвим банковия сектор за адекватна реакция, ако този риск започне да се материализира."

Прогнозата му, същевременно, е, че "в масовия случай и в краткосрочен план кредитополучателите няма да бъдат сериозно засегнати от промените".

"Подобен подход е напълно в духа на доктрината на БНБ да подготвя сектора за работа при неблагоприятни развития на кредитния пазар, дори вероятността от подобни развития да изглежда минимална в момента", посочва още гуверньорът.

В интервюто той казва и че през последната година БНБ се намира "в активна комуникация с банките", като действията и показателите им "са свидетелство за адекватна реакция".

Освен шестте показатели, в началото на седмицата БНБ публикува и анализ, според който няма прегряване при жилищното кредитиране, въпреки ръстта на отпусканите заеми. Отпусканите кредити, обезпечени с имоти, са нараснали с 19,9 % през миналата година. За 2022 г. увеличението им е било с 16,1 %, а през 2021 г. и 2020 г. - съответно с 15 % и 10,1 процента.