12 страни членки на ЕС искат преговорите за членство с Украйна и Молдова да започнат до края на този месец, пише EURACTIV.

България не е сред тях. Поне това става ясно от информацията.

„Заедно призоваваме за приемането на преговорни рамки за Украйна и Молдова най-късно на Съвет „Общи въпроси“ през юни, за да бъдат свикани междуправителствените конференции с двете страни до края на юни“, пишат външните министри на 12 страни членки до Хаджа Лабиб – външната министърка на Белгия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Писмото е подписано от външните министри на Чехия, Швеция, Естония, Финландия, Португалия, Латвия, Полша, Литва, Германия, Словения, Румъния и Словакия.

През последните седмици Белгия, която оглавява ЕС до края на месеца, иска да бъде взето решение по този въпрос. Междуправителствена конференция със страна членка бележи формалното начало на преговорите за членство, които обикновено отнемат години.

„В светлината на постигнатите резултати и продължаващите реформи и в Украйна, и в Молдова, за които Европейската комисия съобщи преди това, смятаме, че е време да продължим“, пишат външните министри.

Миналата седмица постоянните представители на страните членки изразиха надежда да постигнат съгласие за преговорна рамка за Киев и Кишинев през юни, макар Унгария да продължава да има някои забележки. Именно Будапеша поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.

Въпреки че в някои държави от ЕС е необходимо одобрение от парламента, почти всички 27 членки са за провеждане на първата междуправителствена конференция, твърдят пред EURACTIV запознати.

Унгария обаче продължава да блокира Украйна, но не и Молдова. Будапеща иска допълнителни промени в проектоспоразумението зараади 11 двустранни проблема. Те включват националните малцинства, търговията, борбата с корупцията, селското стопанство, вътрешния пазар и добросъседските отношения.

„Като отражение на дебата (...) от 29 ай изцяло подкрепяме вашите усилия и със задоволство виждаме постигнатия напредък“, пишат 12-те външни министри до Хаджа Лабиб.

В писмото се допълва, че с одобряването на преговорните рамки и свикването на междуправителствените конференции ЕС де факто и де юре ще открие преговорите за членство с двете държави.

Очаква се посланиците да обсъдят пак въпроса на редовната си среща в Брюксел утре, като има възможност да вземат политическо решение.

„Предвид ужасната ситуация в Украйна и предстоящите президентски избори и референдум за ЕС в Молдова, това ще повдигне духа и ще ускори работата по реформите в двете страни“, смятат министрите.

Те допълват, че за да продължи надеждният процес на разширяване, ЕС трябва да осигури осезаеми изгоди за населението на Украйна и Молдова. Това според тях може да стане чрез постепенна интеграция на двете кандидатки чрез постепенно въвеждане на европейските политики и програми преди пълноправното членство.