Повечето българи са недоволни от работата на съдебната система в страната, предаде БТА.

Това показват данни от проучване на Евробарометър, представени днес от Европейската комисия в доклад за състоянието на правосъдието в ЕС.

Според 34 на сто от българите, участвали в допитването, нашата съдебна система работи много лошо, а според 31 на сто - сравнително лошо. Сборът е 65 на сто незадоволителни оценки, или почти две трети.

Според 22% българската система работи добре, а два процента са на мнение, че тя е много добра. Без мнение е всеки десети участник в проучването.

При дружествата у нас 18 на сто изразяват пълно недоверие в съдопроизводството, а 37 на сто имат известно недоверие. Така отрицателни оценки са общо 55 процента. Известно доверие имат 34 на сто, а пълно доверие – 9%.

България е на челните места в ЕС по бързина на решенията по административни производства. Тя е трета след Швеция и Унгария.

Нашата страна има най-добри показатели в ЕС за бързина на първоинстанционните присъди по случаи на подкуп и корупция. Според данните в българската съдебна система цифровизацията се прилага слабо. По-нисък резултат в тази сфера в ЕС показват само Малта, Чехия и Гърция.