България е последна в Европейския съюз по стандарт на покупателната способност (PPS) и предпоследна по реално индивидуално потребление (AIC) на глава от населението.

Единствено Унгария се нарежда зад страната ни по реално индивидуално потребление, сочат данните на Евростат за 2023 година.

Същевременно само преди дни статистическата агенция на ЕС съобщи, че България е на второ място в блока на 27-те страни членки по ръст на заплатите към края на първото тримесечие на 2024 година. Заплащането у нас се е увеличило с 15.8% и с 16,4% в Румъния, която води класацията.

Стандартите на покупателните способности варират в широки граници от 70 % от средното за ЕС в Унгария до 138% в Люксембург, отбелязва БТА.

Реалното индивидуално потребление включва всички стоки и услуги, употребявани от домакинствата, независимо от това дали те са били купени и платени директно от тях или от правителства или неправителствени организации. Смята се, че този критерий е основен индикатор за материалното благополучие на домакинствата.

През 2023 г. 10 страни от ЕС са имали реално индивидуално потребление над средното, докато останалите 17 са били под него. Най-високо е било то в Люксембург (38% над средното), Австрия и Нидерландия (с по 17%) и Германия (16 процента).

Унгария се намира на другия полюс с реално индивидуално потребление, което е с 30 на сто под средното за блока, България с минус 27% и Словакия и Латвия с по минус 25% за всяка една от тях, става ясно от данните на Евростат.

България е и последна в ЕС по БВП на глава от населението, измерен чрез стандарта на покупателната способност (PPS). По този показател страната ни е с минус 36% под средноевропейското ниво през 2023 година. След нея се нареждат Гърция (минус 33%) и Латвия (минус 29 процента). Водещите страни по този критерий са били Люксембург, Ирландия и Нидерландия.