Здравната каса и Българският фармацевтичен съюз са постигнали съгласие как да бъдат изплащани на аптеките рецептите, изпълнявани по НЗОК.

"Постигнахме съгласие с фармацевтичния съюз", обяви днес проф. Момчил Мавров, и.д. длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.

"Възнаграждението аптеките ще го получават като процент от стойността на отпусканите медикаменти, като този процент ще бъде 15%. Максимумът е 25 лв. на лекарствен продукт", обясни той.

Ако един лекарствен продукт струва до 167 лв., аптеката ще получа 15% от стойността на този лекарствен продукт, поясни проф. Мавров. Ако е над тази сума, аптеката ще получава 25 лв. за всеки лекарствен продукт, независимо от неговата цена над 167 лв., поясни той.

Промените ще влязат в сила със задна дата от 1 юли и ще намалят наполовина разходите за обработка на рецепти за безплатни лекарства.

"Доволни сме от споразумението. Това гарантира устойчивост и предвидимост на средствата на здравната каса. тоест, вече заплащането не зависи от това колко рецепти издава лекарят", каза Димитър Маринов, председател на БФС.

Аптеките обявиха различни форми на протест заради готвени промени в Наредба №4. Всички лекарства, изписвани по НЗОК, да са на една рецепта предлагаше Касата. А промените, според нея се налагали, за да се спестят средства, след като рязко нараснало количеството на рецепти със 100 процента реимбурсирани медикаменти с решението на предишното правителство голям брой лекарства да са безплатни за потребителите. Това предизвика несъгласието на аптеките, които досега получаваха по 5 лв. за всяка изпълнена такава рецепта като имаше ограничение за броя на медикаментите, които можеха да се изписват на едно място. Заради готвената промяна от фармацевтичния съюз предрекоха фалити на по-малките аптеки, както и опасността населени места да останат въобще без аптеки.  

Мавров сега доуточни, че новият начин на заплащане на възнагражденията на аптеките няма общо с промените в Наредба 4, които касаят най-вече пациентите и техния достъп до лекарствена терапия и лекарствени продукти. Това е допълнително споразумение за промяна в условията и реда за работа с аптеките, които се разписват между НЗОК и БФС, заяви и.д. управителят на Касата. Той направи също уточнението, че при лекарствата, изписвани с протокол, каквито са инсулините, няма промяна и те си остават по стария ред на отпускане.

На въпрос относно бюджетното въздействие той обясни:

"Със сигурност ще е по-малко от това, което предвиждахме досега при стария начин на заплащане – въпросните 5 лв. на рецепта."

Според него новият начин на финансиране на аптеките е по-справедлив и по-устойчив.

"Възможно е да има известно забавяне в плащането, но предвид това, че се споразумяхме с БФС, съм склонен да вярвам, че дори и да има забавяне, то няма да бъде значително", каза още Мавров.

"Ако беше останал старият ред, пациентите щяха да бъдат затруднени - лесно щяха да намират евтините продукти, скъпите просто нямаше да ги намират", смята Маринов.

Той също определи начина на заплащане като справедлив и предвидим.

"Достатъчно за нас е, че се връщаме в предвидените от Касата разходи, които бяха на нива до март", добави шефът на фармацевтичния съюз.