Вероятно за първи път от 2003 г. насам българите, които имат доверие на НАТО, са по-малко от тези, които нямат. Това сочи мащабното национално представително проучване, за което Клуб Z съобщи, на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) – звено към Народно събрание.

Изследването е извършено в периода 1 – 16 май 2024 г. сред 1000 български граждани и е представително за пълнолетното население на страната.

На въпроса „Имате ли доверие в НАТО?“ над 40% са отговорили с „Да“, под 44% - с „Не“, а 16% - с „Не мога да преценя“.

Публикувана е и графика с данни от предишни години – март 2003 г., май 2017 г., юли 2018 г., март 2019 г. При тях винаги имащите доверие на Алианса са били повече от опонентите им.

Все пак през 2017 г. разликата е била само един процент – 38 на 37. Тогава 25% не са могли да преценят.

През 2018 г., кой знае защо, числата вече са били доста по-различни – съответно 50% доверие, 34% недоверие и 17% - останалите.

През 2019 г. данните са били почти идентични.

Но пет години по-късно и след започналата война на Русия срещу Украйна, парадоксално или не, се вижда обрат в отношението на българите към НАТО.

„За последните пет години се наблюдава спад в доверието на българските граждани и към други две международни организации като фактор за сигурността в Европа – Организацията на обединените нации (ООН) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)“, се посочва в изследването.

По-детайлните данни от него показват, че при по-младите доверието в НАТО остава по-голямо от недоверието.

При групата 18-29 години числата са, съответно, 49.3% срещу 27.2%.

Пречупването се случва при хората на над 40 години.

Подобна е ситуацията и по отношение на образованието.

При българите с висше образование доверието в НАТО е 50.7% срещу 40.4% недоверие. При другите групи съотношението е в обратна посока. При лицата с основно образование доверието е само 21.1% срещу 46.1% недоверие.

В София и областните центрове също феновете на НАТО са повече от опонентите им. Обратна е ситуацията в по-малките градове и селата.

Припомняме, че България тази година празнува 20 години от приемането й в Северноатлантическия алианс.