От умрял - писмо! - казват хората в случаи, когато работата е безнадеждна.

Е, от умрял -- не, но от уволнен началник човек може да получи хабер. 

В понеделник сутринта, а и на следващия ден, на бюрото ми легнаха два доклада на прясноуволнения Веселин Иванов, бивш началник на служба "Военна информация". И двата бяха свързани с актуални въпроси на народни представители.

Какво да кажа!? Освен това, че няма нищо по-нахално на този свят от един прясноуволнен началник. Съдя по въпросните доклади. И най-вече от яростната защита от страна на бившия началник на неговото право да изпраща на задгранична работа като военни аташета или разузнавачи на прикритие служители, които в миналото са работили за комунистическите тайни служби. Пак в тези доклади, той отстоява своето право да назначава военни аташета, независимо от това, че им предстои пенсиониране. Тъкмо по време на мандата.

Един от основните аргументи на началника е, че военните аташета липсват от списъка с публичните длъжности, изредени в чл. 3, ал. 1 на Закона досиетата.

Това е така. Но пък иначе скрупульозният бивш началник грижливо пропуска факта, че все още не е изпратил списъка на служителите (началници на сектор и на отдели, ръководителите на службата и техните заместници) от 16 юли 1991 г. насам. И съответно онези от тях, които са принадлежали към ДС-разузнавателните служби на Българската народна арбия, не са оповестени от Комисията по досиетата.

Предстоящата проверка ще покаже дали пък точно тези служители не са имали приоритет при назначенията на задгранична работа.

Що се отнася до служителите в предпенсионна възраст, които отиват зад граница и съответно си постилат добре за старини, кой знае защо в Министерството на отбраната има две наредби. Едната гласи, че при подбор за задгранична работа на служители на Министерството на отбраната, отпадат онези, чието пенсиониране би съвпаднало със задграничния им мандат. В другата наредба пък е уредено изключение от това правило, когато става дума за служители на "Военна информация".

Изводът е, че четвърт век след падането на комунизма, все още можеш да бъдеш възнаграден за вярна служба на Партията и за лоялност към комунистичекия режим.

Ето защо Веселин Иванов трябваше да бъде уволнен. Ето защо в службата трябва да настъпят промени, така че онези 39 процента от личния състав на службата (контигент на Закона за досиетата) да не бъдат пречка за кариерата и развитието на останалите 60 процента. Най-вече на младите и добре квалифицирани служители във СВИ.  

Пламен Даракчиев е парламентарен секретар на Министерството на отбраната. Текстът е публикуван в профила му във фейсбук.