Във Висшия съдбен съвет има цял кашон с документи, които могат да се нарекат условно "лоши практики", касаещи работата на Софийския градски съд. Това стана ясно след изказване на Галя Георгиева от Съвета, която днес представи доклада за дейността на съда. Той е бил изготвен за около 2 месеца от комисия от 12 души.

Някои от констатациите - тези за дейността на Румяна Ченалова и достъпа на външни лица до съда, ще бъдат изпратени директно на Сотир Цацаров, стана ясно още днес. Първоначално предложенито на Георгиева бе тези документи да бъдат дадени както на главния прокурор, така и на спецзвеното от обвинители, което разследва престъпления на магистрати. Бе прието обаче, че двете неща се дублират и че Цацаров ще го разпредели по компетентност на който прецени.

"Считаме, че в работата на ръкводството на СГС има голям обем пропуски и недобри практики. Считаме като краен извод, че този екип не е успял да се справи в пълния обем със задължнията си", обобщи Георгиева. 

Голяма част от 52-страничния документ касаят неща като създаване на ред и правила, по които се откриват нови състави, правила за заместване и командироване, както и критерии какво се очаква от хората, които биват командировани в СГС. От констатациите излиза още, че не е имало ясни нормативи, по които се назначават младши съдии в определени състави, общи събрания, на които да се уеднаквяват практиките на различните отделения, не е било ясно какво става с жалбите срещу действия на определени съдебни изпълнители. 

Освен препоръките за осигуряване на зали и решаване на делата в разумни срокове, както и причините за отлагането им, вътре се препоръчва и нов списък на вещите лица и проверка дали те отговарят на законовите изисквания.

"Проверка на компютърната система и да се установи кои лица имат достъп и пароли до сървъра и дали този достъп е регламентиран. Да се подобри сигурността на сървъра", препоръчва се още в доклада. И продължава:

Проверка и контрол на деловодната система на СГС и да се види кои лица имат достъп. Цялостна проверка на работата на отдел "Информационни технологии".

Вътре се препоръчва още да се контролира коректността на данните, които се нанасят в деловодната сисгема. Предпоследната и последната точки са подобни ревизии да се извършат във всички съдилища на страната относно сигурността на компютърните им системи и да бъдат запознати шефовете, съдиите и служителите на СГС с резултатите.

ВСС прие доклада и препоръча той да се публикува на сайта на съвета.