1) ВСС наистина е загубил всякаква легитимност - искането за оставката му е правилно, макар и закъсняло;

2) Тази оставка не трябва да отклонява вниманието от два други проблема, по-сериозни от първия - безконтролността на прокуратурата и мнозинството от 208 души в парламента, които гласуваха осакатената конституционна поправка;

3) Твърдението в доклада на ЕК (чернова), че се налага външна експертна проверка на работата на прокуратурата е снемане на доверието от Цацаров – нито повече, нито по-малко. Ако на висш конституционен орган му се налага да бъде проверяван от външни експерти, това означава, първо, че дейността му е проблемна и, второ, че е безконтролен в рамките на съществуващата система;

4) Констатацията - па макар и в бележка под линия - че конституционната поправка не води до по-отчетна прокуратура, е оценка - негативна - за политическото мнозинство в парламента. В крайна сметка "по-отчетна прокуратура" беше една от двете основни цели на реформата. Оставката на ВСС не може да замаже факта, че ГЕРБ гласува точно срещу този аспект на реформата и се поддаде на изнудването на ДПС, АБВ и пр.;

5) И основният въпрос е, защо след една година в управлението, след като беше изработена добра стратегия за реформа (благодарение на Христо Иванов основно), отново сме на кота нула и трябва пак да обещаваме, че ще изпълним обещаното, ще ускоряваме, ще кърпим, ще компенсираме и т.н.

Очевидно става дума за липса на достатъчна политическа воля и отчаяни напъни сега да се прикрие този факт. Като е толкова добра стратегията, защо не беше изпълнена и защо нейният автор беше изгонен в масов заговор (при който даже и част от РБ го предадоха)?

Това е ПОЛИТИЧЕСКИЯТ въпрос, който докладът на ЕК изкрещява, но да видим кой какво ще чуе. 

Коментарът е от фейсбук профила на Даниел Смилов. Заглавието е на Клуб Z.