Article_top

Клуб Z

Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който разделя медицинските дейности в два пакета - основен и допълнителен, е противоконституционен. Това е окончателното решение на Конституционния съд по жалбата на 61 народни представители, пусната в средата на миналата година.

МОЖЕ ЛИ ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ДА ПАДНЕ В СЪДА?

Мотивите още не са публикувани официално, но според юридическия сайт "Правен свят" магистратите считат, че гласуваната от парламента промяна е уредена твърде неясно, а това е недопустимо, защото се засягат основни права на гражданите. Погазени са също принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

С това свое решение магистратите на практика отменят чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, който гласи: 

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година".

Основният пакет беше въведен, за да може всички социално-значими заболявания да получат 100% гарантирано заплащане от Националната здравноосигурителна каса, а пациентите - бърз и напълно безплатен достъп до лечение. Ролята на допълнителния пакет пък е да осигурява средства за терапиите, които търпят отлагане във времето, за да се облекчи работата на лечебните заведения. Плановете бяха те да съставят листи на чакащите, а болните, които не желаят да попадат в тях, да заплащат лечението си със собствени средства. Точно срещу това протестираха и депутатите от БСП и ДПС в жалбата си до съда.

Според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, описани в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба, посочват още от "Правен свят".

Междувременно обаче, още преди да е излязло окончателното решение на съда, здравният министър д-р Петър Москов взе мерки по въпроса и предложи нова редакция на спорния текст. Измененията са точно в едно изречение и се правят заради "неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак "болест", пише в мотивите си ведомството. 

Ако предложението бъде одобрено от Народното събрание, вече обявеният за противоконституционен чл. 45 ще изглежда така:

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година".

За такава редакция обаче е необходимо решение на парламента.

Докато текстът в Закона за здравното осигуряване чака своята нова редакция обаче реформите "Москов" могат да се считат за стопирани.

Отмяната на двата пакета автоматично връща здравната система към модела на финансиране преди старта на промените и поставя под въпрос приложението на куп други нормативи. Ако болниците няма да работят по основен и допълнителен пакет, би трябвало да отпаднат и всички утвърдени критерии, по които здравната каса ще избира с кои здравни заведения да подпише договор от 1 април. Под въпрос ще бъдат и всички текстове в служебния Национален рамков договор за 2016 г., който ще бъде оформен от Надзорния съвет на здравната каса, след като Българският лекарски съюз отказа да го подпише.

В крайна сметка остава съвършено неясно как точно ще бъдат похарчени малко над 3.3 млрд. лв. в здравеопазването, щом основният текст за разпределянето на парите вече е обявен за противоконституционен.

 
Министерски съвет Петър Москов 27012016 1

Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който разделя медицинските дейности в два пакета - основен и допълнителен, е противоконституционен. Това е окончателното решение на Конституционния съд по жалбата на 61 народни представители, пусната в средата на миналата година.

МОЖЕ ЛИ ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ДА ПАДНЕ В СЪДА?

Мотивите още не са публикувани официално, но според юридическия сайт "Правен свят" магистратите считат, че гласуваната от парламента промяна е уредена твърде неясно, а това е недопустимо, защото се засягат основни права на гражданите. Погазени са също принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

С това свое решение магистратите на практика отменят чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, който гласи: 

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година".

Основният пакет беше въведен, за да може всички социално-значими заболявания да получат 100% гарантирано заплащане от Националната здравноосигурителна каса, а пациентите - бърз и напълно безплатен достъп до лечение. Ролята на допълнителния пакет пък е да осигурява средства за терапиите, които търпят отлагане във времето, за да се облекчи работата на лечебните заведения. Плановете бяха те да съставят листи на чакащите, а болните, които не желаят да попадат в тях, да заплащат лечението си със собствени средства. Точно срещу това протестираха и депутатите от БСП и ДПС в жалбата си до съда.

Според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, описани в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба, посочват още от "Правен свят".

Междувременно обаче, още преди да е излязло окончателното решение на съда, здравният министър д-р Петър Москов взе мерки по въпроса и предложи нова редакция на спорния текст. Измененията са точно в едно изречение и се правят заради "неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак "болест", пише в мотивите си ведомството. 

Ако предложението бъде одобрено от Народното събрание, вече обявеният за противоконституционен чл. 45 ще изглежда така:

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година".

За такава редакция обаче е необходимо решение на парламента.

Докато текстът в Закона за здравното осигуряване чака своята нова редакция обаче реформите "Москов" могат да се считат за стопирани.

Отмяната на двата пакета автоматично връща здравната система към модела на финансиране преди старта на промените и поставя под въпрос приложението на куп други нормативи. Ако болниците няма да работят по основен и допълнителен пакет, би трябвало да отпаднат и всички утвърдени критерии, по които здравната каса ще избира с кои здравни заведения да подпише договор от 1 април. Под въпрос ще бъдат и всички текстове в служебния Национален рамков договор за 2016 г., който ще бъде оформен от Надзорния съвет на здравната каса, след като Българският лекарски съюз отказа да го подпише.

В крайна сметка остава съвършено неясно как точно ще бъдат похарчени малко над 3.3 млрд. лв. в здравеопазването, щом основният текст за разпределянето на парите вече е обявен за противоконституционен.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

"Конституционният съд отменя втора алинея от чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, защото определението за разделянето на пакетите е напълно неясно, а това е недопустимо, тъй като се засягат основни права на гражданите, пише "Правен свят". Според КС текстът е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Така са нарушени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Освен това според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които да се разпишат подробно в наредба." /Дневник/
Анонимен's picture
Анонимен

THE REFORMIST

Да, да, но ЗАЩО НЕ Е НАПРАВЕНО, А Е ПРЕНЕБРЕГНАТО? Да питаме Пепи Москов? Или той е зает с далаверата с ваксините? А излезе, че и г-н Кънев назначил свой човек в „Терен“, естествено на месечно възобновяващ се граждански договор, който е скрит трудов договор. Четете Фактор.бг. И какво, нашата съдебна реформа съвсем осиротя, сал остана ни един Христо Иванов, който в профила си във „Фейсбук“ се представя като много набожен и с християнски морал, но дали? Той и Бойко се прави на набожен, но това не му пречи да е убиец, контрабандист и крадец на държавни пари!
Може би, повтарям може би, съдебната реформа трябва да се пренесе на барикадите. Да питаме ли Робеспиер? Или Дантон?
Анонимен's picture
Анонимен

d

Значи от сега трябва да се заковат болестите които най-много морят нацията веднъж за винаги. Ако нещо се промени - примерно дойде нова болест или се намери лекарство за някоя - пак конституционен съд ще трябва да решава и да внимават докторята как ще му го обяснят на тоя съд, че да не е пак напълно неясно(все пак трябва да му сбият на тоя-ми-ти съд едно 10-15 години образование...картинки ли ще слагат незнам...)
Анонимен's picture
Анонимен

Тц, трябва да се заковат КРИТЕРИИТЕ, въз основа на които болестите да се разпишат в наредба. "Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които да се разпишат подробно в наредба."
Анонимен's picture
Анонимен

THE REFORMIST

* „Терем“
Анонимен's picture
Анонимен

Гроздан Караджов с милион и половина лева ДАЛАВЕРИ на жена му, Ръдан - с приятелче-адвокат консултант в "Терем" и Москов с лекарства и ваксини. СУПЕР!
Анонимен's picture
Анонимен

Нема такив критерии - всички болести са социално значими.
Анонимен's picture
Анонимен

Има - например ОЧНИТЕ БОЛЕСТИ са извън всички критерии и категории. Поредната дивотия на Москов!
Анонимен's picture
Анонимен

д

ББ и Цв.Цв. казаха, че почват война...война срещу народа
Анонимен's picture
Анонимен

:)

"Стоп на реформата "Москов"" - Клубци пак пресолиха манджата. :) КС не отхвърля по принцип разделянето на основен и допълнителен пакет, а атакува само неясните им формулировки. Реформата се отлага, но не се стопира.
Анонимен's picture
Анонимен

Саръиванов

11-1...само Филип Димитров не е гласувал против.
Анонимен's picture
Анонимен

Умни момчета са десебарЕте... от всичко разбират, ама що така все не им се получават нещата... И на Пърдан съдебната "реформа", и на Пешо здравната. Бойко е виновен. Да жувей лаборантина - анализатор, с него нефта се лей кат вода, а акъла на съпартийците му - като гюбре при пролетен порой!
Анонимен's picture
Анонимен
Анонимен

анонимен

Конституцията така са я измислили,че всички неудобни закони могат да се отхвърлят при неодобрение от комунистите и после прости били.Време е П.Москов да си хвърли оставката и да дойде змията Мими Виткова да ни довърши.
Анонимен's picture
Анонимен

А бе палячо, виж решенията на Конституционният съд. Отменяни са закони и на БСП и на НДСВ, и на СДС.
Анонимен's picture
Анонимен

Бай ви Ганя

Да, да, на калпав министър констентуцията му пречи.
Анонимен's picture
Анонимен

Радев

Изходът е един - оставка.

Avatar

На Пърдан ли? Че какво ще реши това? Вие всичките в ДСБ-то сте боклуци като него. Няма от къде да изберете свестен...
Анонимен's picture
Анонимен

Тц, КС допуска разделянето на основен и допълнителен пакет, атакува само неясните им дефиниции.
Анонимен's picture
Анонимен

Какво общо има "Пърдан" (какво е това?) с бламирането по правна некомпетентност на др. Москов, министър по Боцева милост в Боцевия кабинет?
Анонимен's picture
Анонимен

КС

КС допуска разделянето ама за някой друг път... Срам. дано все да им се налага доктор когато са далеч от Правителствена!
Анонимен's picture
Анонимен

Айде чал, Отпечатък.
Анонимен's picture
Анонимен

онаним

Много ме кефят отпечатковите костококи.
Анонимен's picture
Анонимен

Значи излиза така, че според юридическия сайт "Правен свят" гражданите имат основни права и е недопустимо те да се засягат! У нас има правова държава! Има и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ. Е, какво искате още?
Анонимен's picture
Анонимен

Ева Перон

Don't cry for me ..... смешник
Анонимен's picture
Анонимен

Мадона

Медицината е безпомощна в борбата с промити комунистически глави.
Анонимен's picture
Анонимен

d

Цвък взе нещата в свои ръце. Само един български Башар Асад(малко мяза и външно) може така смело да сече клона на който седи цялата нация. Да започнем от здравето...
Анонимен's picture
Анонимен

Анестезиолога

Медицината е безпомощна да оправи последствията от злоупотребите със силни анестезиологични средства.
Анонимен's picture
Анонимен

есхуматор

В костюма на умрял комунист бе открита нова пребавена точка към конституцията:След нас потоп.
Анонимен's picture
Анонимен

Отпечатък, мини през Славейков и си вземи един правописен речник, че много олекваш.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Неолиберална, неграмотна пасмина. След като в нашата дяснолиберална, анархокапиталистическа, асоциална кочина тази "реформа" е незаконна, то можем да си представим за какво става дума! Оставка и нови избори, неграмотници!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?