Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са внесли за публикуване в Търговския регистър серия от списъци, свързани с производството по несъстоятелност на банката. Документите все още не са публикувани официално.

Единият от списъците е на приетите вземания, по които не са направени възражения. В него се включват основно вложители - физически лица и фирми, които търсят от банката остатъците от влоговете над изплатения гарантиран размер от 196 000 лева, както и дължими лихми върху тях.

ОСПОРВАТ ВЛОГА НА АХМЕД ДОГАН

Това не е окончателният списък на одобрените вземания, защото ще продължи да бъде допълван. Синдиците огласиха списък на предявените вземания още през август м.г., но след това сдружението на едри вложители в банката "Ние, гражданите", атакува в съда всички позиции. Затова сега те минават през съда, който решава отново тяхното публикуване по отделни сегменти.

Сред списъка се открояват държавни предприятия и организации, които са депозирали парите си в КТБ като АЕЦ "Козлодуй" - 4,5 млн. лв., Булгартрансгаз - 60,3 млн. лв., Българрски енергиен холдинг - 14,7 млн. лв., Електроенергийния системен оператор - 5 млн. лв., Ел Би Булгарикум - 1,8 млн. лв., "Кинтекс" - 13,6 млн. лв., Летище София - 28,6 млн. лв., и други. Одобрен е и депозитът на притежаваната от Цветан Василев компания "Бромак" от 11 млн. лева. Но имуществото на ексбанкера е запорирано по иск за над 2,2 млрд. лв. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

"Минава" и влогът на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган от 694 272,89 лева.

Това са списъците на приетите вземания:

Друг списък е този на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда. В тази група са включени и някои от цесиите на депозити, както и прехващания, извършени с тях.

Последният списък е на приетите от синдиците вземания, които са оспорени пред съда. Сред тях е и искът на Фонда за гарантиране на влоговете за възстановяване на гигантската сума от 3,7 млрд. лв., които бяха изразходвани за изплащане на гарантираните депозити в КТБ.