Публичните покани за кандидатстване стават задължителни в подбора на експертни групи, които Европейската комисия наема.
Това е записано в новите правила за ангажиране на експерти, които тя използва в своята дейност. 

Обикновено те дават мнения по въпроси на прилагане на европейското законодателство, за чието спазване Комисията отговаря, както и в подготовката на законопроекти. Комсията е единствената европейска институция, която има законодателна инициатива.

Публични покани за кандидатстване няма да има само в назначаването на експерти в органи, където те представляват държавите-членки.  Такива са комитетите по различни въпроси, които препоръчват решения на Комисията - например за безопасността на храните или по ветеринарни въпроси.

Новите правила трябва трябва да осигурят балансирано представителство в експертните групи, прозрачност в работата им и елиминиране на евентуални конфликти на интереси на техните членове.