Повече от две трети от българите между 16 и 74 години нямат елементарни дигитални умения, т.е. не могат да си служат с компютър, таблет, смартфон според данни, които публикува днес Европейската комисия. Страната ни заедно с Румъния е също в дъното на класацията по традиционна грамотност - умения за писане, четене и смятане.

Седемдесет милиона от общо 505 милиона европейци нямат адекватни умения по четене и писане, а още повече трудно смятат и нямат дигитални умения, съобщи Комисията. Днес тя предложи план от 10 точки за придобиване на широк спектър от умения от всички европейски граждани в ранна възраст, за да се повишат възможностите им за заетост, конкурентоспособността им в съотвествие с търсенето на пазара.

Шейсет и девет процента от българите в цитираната възрастова група нямат основни дигитални умения, в сравнение с 41 на сто средно за ЕС. За Австрия този дял е 36 на сто, за Холандия и Дания - съответно 27 и 25 на сто. По-зле от България е Румъния със 74 процента дигитално безпомощно население между 16 и 74 години. Но други държави от бившия съветски блок като Чехия и Словакия са далече по-напред със съответно 43 и 47 на сто такова население.

У нас 54 на сто от работодателите се оплакват, че срещат трудности да намерят работници и служители с нужните умения (при 40 на сто средно за Европа), но само 31 от предприятията финансират обучението на своя персонал (при 66 на сто средно за ЕС). В Чехия 44 от фирмите се оплакват от липса на кадри с нужната квалификация, но 72 на сто от тях плащат работниците и служителите им да се обучават.

В България най-бързо растящите занятия са работниците в мините и строителството, касиерите и свързани с тях чиновници, и служители в бизнес услугите. В Чехия това са служители в офиси, кадри със средно техническо образование, техници в областта на информационните и комуникационните технологии. 

Повече данни за ЕС и отделните държави-членки можете да намерите тук.