България е държавата-членка с най-нисък ангажимент за намаляване на въглеродните емисии в Европейския съюз между 2021 и 2030 година в сравнение с нивото от 2005 година - 0 процента. 

Това се вижда от националните цели за съкращаване на емисиите, които Европейската комисия предложи днес. 

Усилията, което различните държави-членки ще трябва да положат срещу промените в климата са различни - от 0 до 40 на сто намаляване на емисиите.  

Те са съобразени с брутния вътрешен продукт на глава (БВП) от населението. Българският продължава да е най-ниският в ЕС - 46 на сто от средния за 28-те държави-членки за 2015 година.

Очаквайте подробности.