Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл днес в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от ПП ГЕРБ Делян Добрев, съобщиха от прокуратурата.

Искането се основава на доказателства, събрани от Софийска градска прокуратура за извършено от Делян Добрев в качеството му на министър на икономиката, енергетиката и туризма престъпление умишлена безстопанственост, от което е настъпила щета за "НЕК" ЕАД в размер на  4 561 697, 27 евро. Деянието е извършено умишлено, последвали са значителни щети и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 219, ал.4, вр.ал.3, вр.ал.2 от НК.

Делян Добрев бе министър в първото правителство на ГЕРБ, като наследи на този пост Трайчо Трайков.

Той научи от Клуб Z за това, че прокуратурата е поискала имунитета му и каза, че ще коментира казуса по-късно.

Малко по-късно от пресцентъра на ГЕРБ съобщиха, че Добрев ще внесе заявление до ръководството на Народното събрание, с което изразява съгласието си да бъде снет депутатският му имунитет.

„Делян Добрев ще внесе заявлението си за доброволно отказване от имунитета лично в деловодството на Народното събрание в 16 часа днес. Веднага след това народният представител от ГЕРБ ще направи кратко изявление пред медиите в сградата на Народното събрание“, написаха от ГЕРБ.

Според доказателствата от разследването, през 2004 г. "НЕК" ЕАД провел процедура "Договаряне с обявление" по реда на Закона за обществените поръчки с предмет "Избор на Архитект-Инженер за изпълнение на дейностите по програмата за финансиране и строителство на АЕЦ "Белене". Бил избран изпълнител "Парсънс Иендси Юръп Лимитед" ("Парсънс"), в резултат на което на 31.01.2005 г. бил сключен Договор № I-455-05.

На 28.03.2012 г. Министерският съвет приел решение № 250 за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене". На 29.03.2012 г. това решение на МС е потвърдено от Народното събрание (Решение №3565-НС).

Въпреки решенията на Министерски съвет и Народното събрание за прекратяване изграждането на АЕЦ "Белене", договорът между "НЕК" ЕАД и "Парсънс" не е бил прекратен. "НЕК" ЕАД е продължила плащанията по този договор, като сумата, заплатена след 28.03.2012 г. на "Парсънс" е в размер на 4 561 697, 27 евро.

Според прокуратурата това обстоятелство е било известно на министър Делян Добрев, който въпреки вменените му права и задължения не е предприел каквито и да е действия за изпълнението на предложеното и гласувано лично и от него Решение на МС за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене". Не са налични каквито и да е разпоредителни действия и издадени писмени заповеди или указания към ръководните органи на "БЕХ" ЕАД, респективно към "НЕК" ЕАД по отношение на дейности, които следва да се извършат във връзка с прекратяване на изграждането на АЕЦ, касаещи договора с "Парсънс". Добрев не е взел отношение по тези въпроси въпреки и изпратеното му изрично писмо с Меморандум Изх.№ 91-РД-26/19.06.2012 г. от изпълнителния директор на  "НЕК" ЕАД, в който са развити въпроси относно прекратяването на договора. Така, Делян Добрев, като министър на икономиката, енергетиката и туризма не е организирал и контролирал изпълнението на държавната политика в областта на енергетиката съобразно решенията на Министерския съвет и на Народното събрание.

Касузът "Добрев" се присъединява към същото разследване, по което вече бяха привлечени двама бивши директори на НЕК и бившия министър от БСП Петър Димитров.

Има свидетелски показания и множество документи  - че след прекратяването на изграждането на АЕЦ-а са изплатени тези пари, каза говорителката на главния прокурор Румяна Арнаудова.

"Той е имал задължения като министър - към него са отправяни различни  запитвания от НЕК, т.е. - самият министър е бил информиран за това, че продължават плащанията по вече прекратен проект - допълни Арнаудова.

От думите й стана ясно, че няма доказателства Бойко Борисов или някой друг от първия му кабинет да е знаел, че плащанията към "Парсънс" продължават, защото Добрев е принципалът. - Така че е напълно нормално той да взема решенията. Няма каквото и да е предписание, указание, становище дори", каза тя по повод евентуалното участие и на други лица от кабинета.

Тя категорично отказа да заяви дали ще има обвинения и за наследниците му на поста – Драгомир Стойнев и Теменужка Петкова. Допълни само, че по досъдебното производство ще има още привлечени като обвиняеми.