Прозрачност без граници публикува изводите от т. нар. Световен корупционен барометър за 2016 г., който съдържа и данни за България.

Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, включително страните от бившата ОНД. Над една четвърт от хората считат, че политиците, правителствените служители и високопоставените служители в сферата на бизнеса са изключително корумпирани.

Един на всеки трима счита, че корупцията е един от най-големите проблеми в неговата държава. Българите обаче не са сред тези - така смятат в Косово, Испания и Молдова.

Повече от половината от гражданите оценяват като слаби усилията на правителствата си по отношение на борбата с корупцията. Ние обаче отново не сме сред най-недоволните от "усилията" на властите. Такива са гражданите на Украйна, Босна и Херцеговина и Испания.

Политиците и държавните служители са оценени като най-корумпирани във всички страни - от общо деветте категории, включени в изследването.

Плащането на подкупи остава честа практика, особено в страните от бившия Съветски съюз. Българите отново не сме в "челото" по плащане на рушвети - такива са почти една трета от хората, които са ползвали публични услуги в ОНД (30%), а най-високи нива са установени в Таджикистан (50% от всички граждани, ползвали публични услуги). Плащането на подкупи остава високо и в някои страни-членки на ЕС, особено Румъния (29%) и Литва (24%).

Албания, Босна и Херцеговина, Казахстан, Литва, Молдова, Руската федерация и Украйна - това са страните, които се възприемат с най-тежки корупционни проблеми. Тези държави са оценени изключително слабо от своите граждани по отношение на всички ключови въпроси в Световния корупционен барометър.

Къде е България?

Най-силно засегнат сектор от корупция в България е съдебната система, непосредствено следвана от законодателната власт (парламент). Стойността на индекса за съдебната система е 42, а за законодателната власт - 41. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна тенденция в оценката – в продължение на няколко поредни изследвания съдебната система отбелязва стойности, които свидетелстват за изключително сериозен проблем с корупцията в този сектор.

Сред институциите полицията е "чак" пета, но пък е по-корумпирана от местната власт, според възприятията на българските граждани.

Интересно е също така, че хората правят този извод на фона на това, че самите те най-често са давали подкуп в две други сфери - здравеопазването и висшето образование. Следва КАТ на трето място.

Таблици: transparency.bg

В сравнителен общоевропейски план личи следната специфика: докато за в Европа и Централна Азия водещо място в негативната класация заема законодателната власт, в България институциите от съдебната власт са оценени като най-силно натоварени с корупционен риск.

17% от българските граждани, които са имали контакт с институции през последната година, са платили подкуп. "Челник" в отрицателната класация е Таджикистан с цели 50 %, следван от Молдова - 42 на сто, Украйна и Киргизстан с по 38 %.

Най-добър е корупционният индекс за Кипър и Португалия, където само на 2 % от хората се е наложило "да смажат системата". На трето място са Германия, Испания и бившата страна от соц-блока Словения - с едва 3 на сто.

Едва 19% от платилите подкупи в България биха подали сигнал, сочат данните за готовността на гражданите да сигнализират.