Article_top

На парламентарните избори утре за втори път избирателите ще могат да гласуват и преференциално. Освен за партия те ще могат да посочват и предпочитан от тях кандидат от нейната листа.

Бюлетината за гласуване съдържа квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет. В нея има и кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на удвоения брой на мандатите в съответния изборен район, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.

Избирателят гласува, като поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот. Ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак "Х" или "V", който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Бюлетините без отбелязана в тях преференция се броят като предпочитание за първия в листата.

 
Снимка БГНЕС

На парламентарните избори утре за втори път избирателите ще могат да гласуват и преференциално. Освен за партия те ще могат да посочват и предпочитан от тях кандидат от нейната листа.

Бюлетината за гласуване съдържа квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет. В нея има и кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на удвоения брой на мандатите в съответния изборен район, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.

Избирателят гласува, като поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот. Ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак "Х" или "V", който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Бюлетините без отбелязана в тях преференция се броят като предпочитание за първия в листата.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията