Направиха го съвсем очаквано и по методи, които използват повече от век. Направиха го в последния възможен момент защото французите бяха подготвени да реагират и за ден-два щеше да стане ясно, че са ония с хладния ум, "чистите" ръце и "горещото" сърце - независимо дали се казват Pawn Storm, Wiki-leaks или с име на ново прокси.

Не знам защо не разбират, че се разделят с последните остатъци на това, което се нарича soft power - наследената от миналото симпатия и афинитет към една велика интелектуална традиция, към една многострадална история, които хората по света все по-отчетливо ще разграничават от географския център на това, което днес има отново претенциите за водеща световна сила.

С какво ще води - с остатъчни железа, с ескалирана арогантност и със системна лъжа? И докъде ще стигнат с тази комбинация...

Коментарът е от профила на Огнян Минчев във фейсбук по повод информацията в Клуб Z за хакерската атака срещу кандидат-президента Еманюел Макрон. Заглавието е на редакцията