Брутният вътрешен продукт (БВП) на България достига до 24,1 млрд. лв. през второто тримесечие, което е увеличение с 3,6 на сто спрямо същия период м.г., показват последните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. 

Това е най-силният темп на разширяване на българската икономика от второто тримесечие на 2016 г. насам. За сравнение в периода януари-март ръстът беше 3,5%. 

Преизчислен в евро, БВП възлиза на 12,3 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1741 евро.

Произведените стоки и услуги нарастват с 1% спрямо първото тримесечие на 2017 г. Това пък е най-силният растеж на тримесечна база от първите три месеца на 2015 г. насам.

Икономическият ръст се дължи предимно на потреблението и външната търговия.

Крайното потребление отбелязва ръст от 4,2%. Износът се увеличава с 6,5%, а вносът нараства със 7,7%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, традиционно се увеличава от 66% на 66,4 на сто.

Аграрният сектор също се повишава с 0,2 процентни пункта до 4,1%. 

Индустрията отбелязва спад в добавената стойност на икономиката с 0,6% до 29,5 на сто.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 75,4% от произведения БВП. Инвестициите формират 21,3% от произведените стоки и услуги.