Оборотите в търговията на дребно бележат ръст от 2.4% през юли в сравнение със същия месец на предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Традиционно най-много нарастват продажбите на компютри и комуникационна техника ( 20.3%) и лекарства (7.9%). 

Най-голям спад е регистриран при горивата - със 17.1 на сто.

Учудващо намаляват и покупките чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1%. 

Промишленото производство записва ръст от 4.2% спрямо юли 2016 г., съобщиха още от НСИ.

Първенец е преработващата промишленост - с 6.3%. Производството на метални изделия се е увеличило с 37.7%, а на електронни и оптични продукти - с 19%. Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 26.4%, и производството на облекло - с 11.6%.

От оповестените днес данни на статистиката става ясно, че строителната продукция през юли се е увеличила със 7,9% на годишна база. 

Положителният темп се движи от строителството на сгради, което отбелязва ръст от 15.9%. При инженерното строителство (на инфраструктура) обаче се наблюдава намаление от 0.9 на сто.