Всяка държава от Европейския съюз, която се окаже в криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си по силата на нови правила за сътрудничество, които Европейският парламент прие днес, съобщи неговата пресслужба.

Те дават приоритет на снабдяването с газ на домакинствата, централното отопление и основни обществени услуги като болниците. Всяка държава членка ще може да активира механизъма за солидарност, за да избегне недостиг.

Новите правила установяват четири „рискови групи“ държави членки, които ще си сътрудничат и предприемат съвместни оценки на риска, както и съвместни превантивни и спешни мерки.

Ще има три нива на криза на снабдяването с газ: ранно предупреждение, тревога и извънредна ситуация. Държавите членки могат да обявят всяко едно от тях, като информират Европейската комисия и компетентните власти в съответната рискова група и съседните държави.

Европейската комисия ще има право на достъп до всеки договор за доставка на газ от значение за сигурността на снабдяването, което означава 28 процента от годишното потребление на газ в съответната държава членка. Комисията може също да поиска информация за други търговски споразумения от значение за функционирането на договора за доставка на газ, включително договори относно газовата инфраструктура.

Евродепутатите на пленарна сесия в Страсбург приеха регламента за гарантиране на сигурността на доставките на газ с 567 на 101 гласа и 23 „въздържал се“. След като бъде одобрен от държавите-членки, той  ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това.