Поне 56 административни стъпки и цели 175 часа (близо 22 работни дни) отнема на предприемачите в България да се справят с бюрократичната тежест в рамките на годината.

Ако бизнесът тепърва започва, това би добавило още поне 15 стъпки и 27,5 часа (3,5 работни дни), показва Индексът на бюрокрацията за България на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Днес, освен Международен ден на кафето, се отбелязва и световния "празник" на бюрокрацията. 

Датата е специално избрана, за да съвпада с рождената дата на Лудвиг фон Мизес, който през 1944 г. издава книгата "Бюрокрацията". 

В нея Мизес прави брилянтно описание на негативните последици от чиновническото мислене и държавната намеса, които водят до "неефективно производство и корупция". 

Неговите думи за "бюрократичната тирания" остават в сила и днес, отбелязват от ИПИ. 

“Бюрократичната организация слага усмирителна риза на човешката инициативност и я парализира... бюрократизмът води до застой и придържане към закостенели методи, а пазарното стопанство спонтанно се усъвършенства и създава напредък.”

Загубата на 175 часа, които отнемат различните бюрократични стъпки у нас, са равносилни на около 960 лв. разходи за заплати на хората, които ще отделят от своето време, за да покрият бюрократичните изисквания, посочват от ИПИ.

В тази сметка не влизат платените такси, както и другите плащания по договори, които са на практика директен резултат от един или друг регламент. 

Такива например са подписването на договор със службата по трудова медицина или с фирмата за управление на отпадъците.

За изчисление на бюрократичната тежест ИПИ използва въображаема компания-модел, подобно на опита в други страни – INESS в Словакия и Liberální Institut в Чехия.

Компанията на ИПИ е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), което се занимава с производство и монтаж на метални конструкции, в това число огради, врати и метална дограма.

В компанията работят четирима души, като в рамките на годината един работник е съкратен, а друг назначен. Оборотът на компанията за годината е 110 хил. лв., съответно тя е регистрирана по ДДС. 
Компанията има собствена сграда и притежава превозно средство, което се управлява от един от работниците. 

Тя генерира електронни, метални и химически отпадъци.

Изчисленията на ИПИ, базирани върху компанията-модел, покриват множество различни бюрократични сфери - стартиране на бизнес, трудови норми, безопасност на труда, данъчни
правила, управление на отпадъците и изисквания, обвързани с производствения процес.

Всички тези бюрократични стъпки са описани и остойностени под формата на нужното време за тяхното изпълнение, като в сила е презумпцията за максимално използване на електронни услуги, високи познания на екипа и бърза работа.

„Напълно възможно е да сме изпуснали някоя бюрократична стъпка (особено по отношение на техническите изисквания), както и да сме оценили някои стъпки твърде благородно, тоест че отнемат по-малко време от реалното. Важно е да се отбележи, че в случая покриваме само базовите бюрократични изисквания“, коментират от ИПИ.

Всякакъв тип проверки от страна на службите или специфични събития в рамките на трудово-правните отношения (например излизане в отпуск по болест или майчинство), които носят много сериозна тежест, не са включени в това първо издание на индекса.

Въпросните 56 стъпки и 175 часа за покриване на бюрократичните тежест следва да се разглеждат като един по-скоро оптимистичен поглед към бюрокрацията у нас.

Изследването се провежда в още две страни – Чехия и Словакия.

В Чехия един предприемач ще загуби 200 часа годишно в бюрократични процедури, докато в Словакия – само 164 часа.

Стартирането на бизнес отнема най-много време в Чехия – 47 часа и 32 процедури. В Словакия са нужни 36.5 часа и 33 процедури.

От трите изследвани страни, най-бързо и лесно може да се започне бизнес в България – 27.5 часа и 15 процедури, посочват от ИПИ.