Очевидно оста Цацаров-Колев-Пеевски не е сигурна, че ще успее да подсигури избор на Чолаков преди края на мандата на Колев. Или защото ще се стигне до рестарт на процедурата по избор за председател на ВАС от начало или от достатъчно ранен етап, или защото не са сигурни, че имат необходимото мнозинство в новия състав на ВСС и ще им трябва време да го скалъпват. Това е и част от маневрите за предопределяне на това кой ще стане изпълняващ функцията председател на ВАС след края на мандата на Колев. Част от този ребус е и инсталирането на Магдалинчев като представляващ ВСС, с което се дава сигнал, че номенкратурата си остава в сила, както и му позволява той да налага официалната трактовка на събитията преди още да са се очертали алтернативни говорители от опозицията.

С този ход за пореден път се доказва, че инсталирането на наследник, гарантиращ интересите на статуквото във ВАС, изисква административен ресурс. Както и че това статукво беше създадено и се крепи с лостовете на административното влияние.

При все опитите ни да намалим тежестта на председателите на съдилищата като източник на зависимости и влияние, които лесно прерастват в корупция, изчистването на последиците от наследените практики ще отнеме години. ВАС беше сред най-силно засегнатите институции от този модел. Впрочем, вече са в ход опити за отмяна на част от тази реформа - един от най-важните инструменти за поставяне на съдии в зависимост от председателя, беше командироването за дълъг срок, което се превръщаше в заобикаляне на конкурсите за повишение на милостта на председателя. С реформите от 2014-16 г. силно бяха ограничени възможностите за командироване. Вече е внесено изменение в ЗСВ, с което се цели връщане на този инструмент в ръцете на председателите.

Бидейки съд на властта, от самото начало ВАС беше под изключително силно влияние от дълбоката държава и беше изначално попълнен със съдии от поколението, което изкласи в годините на тежка криминализация на обществото. Всичко това допринесе за превръщането на ВАС в съсредоточие на властовата корупция. Чрез командироване, корумпиране с дребни услуги и удобства (справка - назначенияна на съдебни помощници, екскурзиите и пр.), оказване на "кадифен" натиск на неподатливите, разместване на удобни и неудобни между състави и отделения, във ВАС беше изградено едно мнозинство от съдии, които са лоялни на ръководството. Сега, това ръководство осигурява предаване на властта във ВАС, така че той да остане под контрола на дълбоката държава.

Успехът им в това начинание ще предопредели и другото важно решение - инсталирането на нов Цацаров през 2019 г. (или 2018-а, ако се следва календарът на ваканциите в КС).

Фактът, че се оказват в положение на несигурност (и то не само по отношение на председателството на ВАС, но и на операция "наследник" в цацаратурата), показва, че ВИНАГИ има смисъл от съпротива, обществен, професионален и политически натиск. Дори и с последни сили, дори и при наличието на съмнения. Казвам това специално за онези, които се дрогират с безнадеждност и извличат някакво перверзно чувство за собствена значимост като мантруват, че нищо няма смисъл и че каквото и да се прави, трябва нещо друго.

Коментарът е от фейсбук. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.