Article_top

Военно-апелативна прокуратура изисква преписката, касаеща отказа на техен колега да образува наказателно производство срещу ръководството на ВМА по повод одитен доклад, констатирал нарушения в болницата. Става въпрос именно за доклада, който "свали" здравния министър Николай Петров, след като бе разпространен от медиите - макар че министърът практически подаде оставка "доброволно". 

С думи прости: апелативната инстанция започва служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП - София първоинстанционен прокурорски акт - отказ да се разследва проф. Петров.

Ето и хронологията, описана от прокуратурата.

На 29.03.2017 г. във Военно-окръжна прокуратура – София е постъпил одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във ВМА-София относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017г., изготвен от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на отбраната (това почти съвпада точно с периода на управление на проф. Петров, б.а.).

В доклада се съдържат констатации както за нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), така и за реализиране на значителни икономии през одитирания период от страна на ръководството на ВМА.

В одитния доклад липсват констатации, че поръчките с възложител ВМА са печелени от фирми, ръководени от свързани лица, обръщат внимание от прокуратурата.

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

Военният следовател е приключил проверката с мнение да бъде отказано образуването на досъдебно производство, поради това, че няма данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

На 07.06.2017г. военният прокурор майор Живков е отказал да образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.

На 08.06.2017 г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната  и на Началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

Поради появилите се в медиите коментари относно съдържанието на одитния доклад, Военно-апелативна прокуратура е изискала преписката за служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП - София пъроинстанционен прокурорски акт, съобщават от ВАП.

За резултатите от осъществения служебен контрол от Военно-апелативна прокуратура, обществеността ще бъде информирана своевременно.

   

 

 

Военно-апелативна прокуратура изисква преписката, касаеща отказа на техен колега да образува наказателно производство срещу ръководството на ВМА по повод одитен доклад, констатирал нарушения в болницата. Става въпрос именно за доклада, който "свали" здравния министър Николай Петров, след като бе разпространен от медиите - макар че министърът практически подаде оставка "доброволно". 

С думи прости: апелативната инстанция започва служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП - София първоинстанционен прокурорски акт - отказ да се разследва проф. Петров.

Ето и хронологията, описана от прокуратурата.

На 29.03.2017 г. във Военно-окръжна прокуратура – София е постъпил одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във ВМА-София относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017г., изготвен от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на отбраната (това почти съвпада точно с периода на управление на проф. Петров, б.а.).

В доклада се съдържат констатации както за нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), така и за реализиране на значителни икономии през одитирания период от страна на ръководството на ВМА.

В одитния доклад липсват констатации, че поръчките с възложител ВМА са печелени от фирми, ръководени от свързани лица, обръщат внимание от прокуратурата.

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

Военният следовател е приключил проверката с мнение да бъде отказано образуването на досъдебно производство, поради това, че няма данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

На 07.06.2017г. военният прокурор майор Живков е отказал да образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.

На 08.06.2017 г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната  и на Началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

Поради появилите се в медиите коментари относно съдържанието на одитния доклад, Военно-апелативна прокуратура е изискала преписката за служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП - София пъроинстанционен прокурорски акт, съобщават от ВАП.

За резултатите от осъществения служебен контрол от Военно-апелативна прокуратура, обществеността ще бъде информирана своевременно.

   

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията