Ad Config - Website header

 

Article_top

Наложеният запор от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) върху част от имуществото на български гражданин не би представлявало особен интерес. Ще си каже човек – борим корупцията и институциите работят. Освен ако способите за налагане на запор не се позоваваха на факти и обстоятелства, изгубили правната си значимост. Първо, защото се проверени и квалифицирани като непрестъпни от съд с влязла в сила присъда. Второ, защото, дори да имаха престъпен характер, е изтекло толкова време, че правото да не ги третира като годни за започване на наказателно преследване.

По същество КОНПИ пристъпва към искане за запор на имуществото на български гражданин /качеството му на харесван и нехаресван медиен издател е без отношение към правната значимост на въпроса, но има отношение към политическата/, позовавайки се на факти и обстоятелства, настъпили през 1999 г. Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е достатъчно ясен - проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването ѝ. Дотук предметът на проверка следва да приключи. Но КОНПИ пренебрегва срока като институт в правото и се опитва на базата на проверка на договор от 2012 г. да разследва договор от 1999 г. Накъсо казано, с непозволени от правото средства се опитва да постигне забранени от правото цели.

Другият съществен проблем е опитът на КОНПИ като държавна агенция, която няма съдебни функции, да действа като съд, преценявайки и обявявайки едно действие за незаконно. Това придава статут на КОНПИ на извънредна юрисдикция, която не зачита актовете на съда, а директно пререшава съдебни спорове в нечий интерес и според политическата ситуация.

Функционирането на каквато и да било институция по този начин поражда риск за правата на всеки български гражданин. Отсъствието на правова и демократична държава дава свобода за безграничния произвол. Ненаученият урок от 90-те години насам е ясен – провалихме се в изграждането на независими демократични институции, вкл. премахване на възможността някой да повдига обвинения срещу когото си поиска или на базата на който му поиска.

А ако твърденията на КОНПИ за незаконна приватизация бяха верни, остава въпросът какво и как е правила прокуратурата в периода 2004-2005 г., когато е съществувала правна възможност в рамките на година за възобновяване на вече решеното дело по реда на Наказателно-процесуалния кодекс /чл. 360 от НПК, прилаган към онзи момент/. Настоящите действия на КОНПИ нарушават Европейската конвенция за правата на човека, конкретно Протокол № 7, чл. 4, който разписва забраната за повторно осъждане или наказание. Така прокуратурата, веднъж внесла обвинителен акт в съда, вследствие на който обвиненият е оправдан, не може да иска повторното му осъждане. Черпенето на аргументи от удобни факти и обстоятелства не ги прави достоверни и правно значими. В конкретния случай не става въпрос за липса на достатъчно познание, а за липса на здрав разум, което води до незачитане на правни аргументи и на азбучни правила в правото, а като последица от това - до поредното силно институционално похабяване.

Ограничаването на правото на собственост на български гражданин, за да се упражни по косвен път цензура върху медиите му, е добро основание да си зададем въпроса като общество: колко стойност имат следните четири текста от Конституцията на Република България?

 • Чл. 4, ал. 1: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.”;

 • Чл. 5, ал. 2: „Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”;

 • Чл. 17, ал. 1: „Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.”;

 • Чл. 40, ал. 1: „Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.”

И както КОНПИ брои десетте позволени от закона години като 18, то следващата ѝ стъпка е да започне производство за отнемане на имуществото на наследниците на великите философи, измислили свободното слово и частната собственост. Това макар и да са едни дела, извършени преди столетия, КОНПИ знае как да докаже, че давност не е текла. Аристотел, Платон и Свети Тома от Аквино, страхувайте се! Хегел, Хобс - КОНПИ дебне и за вас!

Безотчетното и противоправно действие на КОНПИ или коя да е друга репресивна институция утре ще застигне и вас и ще превърне незачитането на основни човешки права от страна на правоохранителните и разследващите органи в стандарт. Това, отвъд конкретния казус, може да се изврати в посока:

 • Махаме давността върху нарушенията при шофиране и налаганите глоби от КАТ – ти преди 10 г. бе спрял неправилно, ела сега да платиш!

 • Малки са глобите, които плати преди време. Вдигаме размера им със задна дата и вече ни дължиш пари, нищо че си платил!

 • Не искаш да плащаш? Това е административно нарушение и те глобяваме, т.е. дължиш ни нова глоба плюс старата!

 • Не плащаш и глобите, станали вече в големи размери? Това е престъпление – ти си престъпник!

 • Няма доказателства, че си престъпник, но ние те осъждаме! Вече сме си назначили правилните хора за съдии – такива, дето да четат строго закона и да репресират здраво.

Изброените действия не се съчетават с прогласените принципи на правовата държава, свобода на словото и защита на собствеността. Поука за мълчанието можем да почерпим от следната история от Френската революция. Жорж Дантон по пътя към гилотината минава край дома, в който се укрива бившият му съидейник Максимилиан Робеспиер и се провиква: „Максимилиан, ти си следващият!”

...

Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.

Ключови думи
 

Наложеният запор от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) върху част от имуществото на български гражданин не би представлявало особен интерес. Ще си каже човек – борим корупцията и институциите работят. Освен ако способите за налагане на запор не се позоваваха на факти и обстоятелства, изгубили правната си значимост. Първо, защото се проверени и квалифицирани като непрестъпни от съд с влязла в сила присъда. Второ, защото, дори да имаха престъпен характер, е изтекло толкова време, че правото да не ги третира като годни за започване на наказателно преследване.

По същество КОНПИ пристъпва към искане за запор на имуществото на български гражданин /качеството му на харесван и нехаресван медиен издател е без отношение към правната значимост на въпроса, но има отношение към политическата/, позовавайки се на факти и обстоятелства, настъпили през 1999 г. Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е достатъчно ясен - проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването ѝ. Дотук предметът на проверка следва да приключи. Но КОНПИ пренебрегва срока като институт в правото и се опитва на базата на проверка на договор от 2012 г. да разследва договор от 1999 г. Накъсо казано, с непозволени от правото средства се опитва да постигне забранени от правото цели.

Другият съществен проблем е опитът на КОНПИ като държавна агенция, която няма съдебни функции, да действа като съд, преценявайки и обявявайки едно действие за незаконно. Това придава статут на КОНПИ на извънредна юрисдикция, която не зачита актовете на съда, а директно пререшава съдебни спорове в нечий интерес и според политическата ситуация.

Функционирането на каквато и да било институция по този начин поражда риск за правата на всеки български гражданин. Отсъствието на правова и демократична държава дава свобода за безграничния произвол. Ненаученият урок от 90-те години насам е ясен – провалихме се в изграждането на независими демократични институции, вкл. премахване на възможността някой да повдига обвинения срещу когото си поиска или на базата на който му поиска.

А ако твърденията на КОНПИ за незаконна приватизация бяха верни, остава въпросът какво и как е правила прокуратурата в периода 2004-2005 г., когато е съществувала правна възможност в рамките на година за възобновяване на вече решеното дело по реда на Наказателно-процесуалния кодекс /чл. 360 от НПК, прилаган към онзи момент/. Настоящите действия на КОНПИ нарушават Европейската конвенция за правата на човека, конкретно Протокол № 7, чл. 4, който разписва забраната за повторно осъждане или наказание. Така прокуратурата, веднъж внесла обвинителен акт в съда, вследствие на който обвиненият е оправдан, не може да иска повторното му осъждане. Черпенето на аргументи от удобни факти и обстоятелства не ги прави достоверни и правно значими. В конкретния случай не става въпрос за липса на достатъчно познание, а за липса на здрав разум, което води до незачитане на правни аргументи и на азбучни правила в правото, а като последица от това - до поредното силно институционално похабяване.

Ограничаването на правото на собственост на български гражданин, за да се упражни по косвен път цензура върху медиите му, е добро основание да си зададем въпроса като общество: колко стойност имат следните четири текста от Конституцията на Република България?

 • Чл. 4, ал. 1: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.”;

 • Чл. 5, ал. 2: „Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”;

 • Чл. 17, ал. 1: „Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.”;

 • Чл. 40, ал. 1: „Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.”

И както КОНПИ брои десетте позволени от закона години като 18, то следващата ѝ стъпка е да започне производство за отнемане на имуществото на наследниците на великите философи, измислили свободното слово и частната собственост. Това макар и да са едни дела, извършени преди столетия, КОНПИ знае как да докаже, че давност не е текла. Аристотел, Платон и Свети Тома от Аквино, страхувайте се! Хегел, Хобс - КОНПИ дебне и за вас!

Безотчетното и противоправно действие на КОНПИ или коя да е друга репресивна институция утре ще застигне и вас и ще превърне незачитането на основни човешки права от страна на правоохранителните и разследващите органи в стандарт. Това, отвъд конкретния казус, може да се изврати в посока:

 • Махаме давността върху нарушенията при шофиране и налаганите глоби от КАТ – ти преди 10 г. бе спрял неправилно, ела сега да платиш!

 • Малки са глобите, които плати преди време. Вдигаме размера им със задна дата и вече ни дължиш пари, нищо че си платил!

 • Не искаш да плащаш? Това е административно нарушение и те глобяваме, т.е. дължиш ни нова глоба плюс старата!

 • Не плащаш и глобите, станали вече в големи размери? Това е престъпление – ти си престъпник!

 • Няма доказателства, че си престъпник, но ние те осъждаме! Вече сме си назначили правилните хора за съдии – такива, дето да четат строго закона и да репресират здраво.

Изброените действия не се съчетават с прогласените принципи на правовата държава, свобода на словото и защита на собствеността. Поука за мълчанието можем да почерпим от следната история от Френската революция. Жорж Дантон по пътя към гилотината минава край дома, в който се укрива бившият му съидейник Максимилиан Робеспиер и се провиква: „Максимилиан, ти си следващият!”

...

Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.

Коментари

Simeon Simeonov's picture
Simeon Simeonov
s.simeonov

Защо....

Защо никога не поглежда хората в очите?
bot bxl31wbofb's picture
bot bxl31wbofb
гост

Кочината се тресе.

Ще използвам популярна в днешно време метафора - кочината се тресе. Институциите в "държавата" винаги са си позволявали незаконни действия, "послъгване" и изопачаване на факти и обстоятелства из техните протоколи, които при нужда лесно могат да се преправят или покрият. Доколко досега са изгаряли "дребни риби" и не се е обръщало дотколкова внимание на престъпната дейност с марка "държавата" или хората затънали в собствените си битовизми и убеждения, че на "тях не може да се случи" са подминавали с лека ръка разпалени убеждения на свои близки и приятели, че институциите мамят и се занимават с престъпна дейност, бездействат, прикриват престъпления и т.н.. А сега Кочината се тресе, свинарите са изнервени и се търси изкупителна жертва, защото фактите и обстоятелствата все по силно водят към тях и разкриването на фасадната демокрация в "държавата". Повече от всеки друг път свинарите са изнервени, активирали са своите бухалки в лицето на институциите, затова са назрели времена или на силно "снишаване" или на здрав граждански отпор. А когато си напълнил бухалките с откровено глупави хора, които дори не разбират, че извършват престъпления, лесно можеш да прикриеш подмолните си намерения зад "легитимните" действия на глупавите бухалки. Лесно можеш и да нанасяш удар с бухалка по точни направления. Защо си мислите, че е това драпане за власт. В "легитимния избор"(без съмнение често я понаправляван, я постъкмяван) на гражданите, най-лесно "държавните" люде могат да претакат утайките си и да ги препишат на някой друг; най-лесно могат да се сдобият с чудни магически инструменти-бухалки, за контрол и издевателстване над опонентите си. Чудно ми е само, тъй както се тресе кочината и стават "грешки" и "обърквания", когат ще отнемат и продадат дете на известна и богата личност, за да се обърне внимание на безчинствата в "закрилата на децата" и неспазването на правата на децата в Територията. Ако по-рано мафията е извършвала покушения срещу поколенията, то днес инструментите са доста по-тънки и се действа под дебелата сянка с марка "държавата". Рано или късно ще се случи "объркването". Единственият начин да се реши проблем в Територията е или да ти помогне Премиера слънце(за целта трябва я да го хванеш за шлифера, я някой салтанат да му устроиш) или да стане "грешка" и да скочи обществеността за три дни. Конкретно в случая с И.П. май ще стане голяма "грешка", която ще бъде претакана през колективната отговорност и поправена с парата на гражданите. Може и да изгори някой бушон на бухалката. Най-малкото ми намирисва на осъдително решение от ЕСПЧ в Страсбург.
kate pate's picture
kate pate
kate pate4

Така си е, Кочината

Така си е, Кочината "Иконмедия" яко се клати.

Даже вече съзирам и промяна в редакционната им политика. От три дена няма нито една статия, образуваща слюноотделяне и пяна на устата троловете на ДСБ. Горките...

Журналистите им, и те горките... личи им мъчат се да пишат неманипулирани статии. Ама някак си трудно им е. Иска се време да овладеят този занаят.

Даже в момента пуснали статия на първа страница за футболния "Левски". Това нещо никога не е било. Все отборчето на микренския гном превъзнасят, наричайки го неправилно ЦСКА. Даже без тире.
ognian deyanov's picture
ognian deyanov
ognian.dey

Гонзо велики ...

Гонзо велики не е важно да не разбираш, а да си заработваш рублите. Това го пиша за да не обиждаме незаслужено и съдът. Съдът не запорира , а конфискува.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да се явят партиите от десния политически спектър на изборите за европейски парламент?