Малко над 400 кг са битовите отпадъци на човек от населението в България при средно ниво за Европа 480 кг, твърди Евростат. Страната ни е сред "най-чистите" по този показател на Стария континент, твърди статистиката.

Количеството на битовите отпадъци в страната ни между 1995 и 2016 г. е намаляло с 41.8%, сочат също данните. Това е най-значителният спад, отчетен в страна членка на Евросъюза. Най-големият ръст пък е в Малта - 67%.

Страните с най-много битови отпадъци на човек са Дания (777 кг), Малта (647 кг), Кипър (640 кг) и Германия (626 кг). "Най-чисти" пък са Румъния с 261 кг на човек, Полша (307 кг), Чехия (339 кг) и Словакия (348 кг).

Източник: Евростат

Методите, по които различните държави отчитат количеството битови отпадъци, обаче се различават значително, отбелязва Евростат. Често в сметката не влизат незаконните сметища например, а това променя баланса.

Като цяло количеството битови отпадъци на човек от населението в Европейския съюз намалява. През 2002 г. например са отчетени 527 кг на човек. 

Положителна тенденция се забелязва също в обработката на боклука - през 2016 г. 30% от отпадъците в ЕС са рециклирани, 27% са изгорени, 25% са пратени в депа, а 17% са компостирани.

При рециклирането на битовите отпадъци се забелязва постоянно нарастване - от 17% през 1995 г. до 46% през 2016 г.