×

Error message

Article_top

Здравословното хранене при децата е един от основните приоритети на Министерството на здравеопазването по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Затова на 6 февруари 2018 г. ще се проведе конференция на високо експертно равнище, посветена на важната тема. Тя е и в съзвучие с фокуса за младите хора и децата, който се открива във всички водещи приоритети на първото ни ротационно председателство на Съвета на ЕС. Именно младите хора и децата са най-добрата инвестиция в бъдещето на Европа.

За здравословното хранене при децата разговаряхме с проф. Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диететика и представител на България в Световна здравна организация по хранене и хранителна политика.

Здравословното хранене при децата е един от прироритетите на Българското председателство в сектор „Здравеопазване”.  Какво наложи то да стане приоритет, докато оглавяваме Съвета на ЕС?

Моделът на хранене и хранителният статус са ключови детерминанти на здравето и един от фокусите на превантивната стратегия за редукция на риска от хронични неинфекциозни заболявания.

Eпидемията от затлъстяване още от ранна детска възраст е едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве. Затлъстяването при децата води до рискове за здравето, свързани с ранна поява на високо артериално налягане, висок холестерол, инсулинова резистентност и диабет тип 2, ставни, дихателни, чернодробни проблеми, като и рискове, свързани с нарушено социално, физическо и емоционално развитие. Затлъстяването в детска възраст обуславя по-голяма вероятност от затлъстяване в зряла възраст и увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет, метаболитен синдром, ракови заболявания и др.

Съществуват убедителни доказателства, че храненето през ранния живот има ключова роля за метаболитно програмиране на физическото и интелектуално развитие на децата, за метаболитно програмиране на риска от хронични заболявания.

Данните от национално представителни проучвания, проведени в периода 1998 - 2014 г. от НЦОЗА, МЗ и РЗИ, за оценка на храненето и хранителния статус на различни възрастови групи  деца, показват висока честота на свръхтегло и затлъстяване още от най-ранна възраст. При националното проучване през 2014 г. е установено, че децата на 1-4 години са с 5% затлъстяване, а 30.1%  от децата на възраст 5 до 18 години са с наднормено тегло (19.8% със свръхтегло и 10.3% със затлъстяване). До 2011 г. се запазва тенденцията сред учениците значително да се увеличават свръхтеглото и затлъстяването. През 2014 г. за пръв път при 7-годишните първокласници в България се наблюдава намаляване на затлъстяването при момчетата и задържане на честотата на свръхтегло и затлъстяване при момичетата. Намалява също затлъстяването във възрастта 7–9 години (от 18,5% на 13,2%) и на 14–18-год. (от 7,9% на 5,6%). В групата 10–13 години затлъстяването запазва нивата си.

Какви са проблемите на европейско ниво, свързани с детското хранене?

По данни на СЗО, всяко едно от три деца на възраст до 11 години е със свръхтегло или затлъстяване. Високата консумация на наситени мазнини, трансмастни киселини, високият прием на захар и сол и ниската консумация на плодове и зеленчуци са общи проблеми в Европейския съюз. Неподходящите практики за маркетинг и реклама на храни за деца също допринасят за нездравословен модел на хранене. Европейската комисия и  държавите-членки на Европейския съюз са предприели мерки за подобряване храненето и хранителния статус и за борба със затлъстяването при децата. Европейската комисия на експертно ниво работи по конкретни инициативи, касаещи подобряване състава на храните, маркетинга, изискванията към храните при осъществяване на обществените поръчки в училища и детски градини и др.

Какви са основните теми, които експертите ще обсъждат на конференцията за здравословно хранене на децата на шести февруари?

Въздействието върху един от основните здравни детерминанти – храненето – по време на целия жизнен цикъл, е предпоставка за здравословен начин на живот и положителен ефект върху здравето на хората. Специфичен аспект, който ще бъде адресиран приоритетно по време на Българското председателство, ще бъде здравословното хранене при децата. Конференцията включва четири панела, в които ще бъдат обсъдени приоритетни области, свързани със здравословно хранене при децата. Основните теми, които ще бъдат засегнати са: първият панел е посветен на темата „Безопасността - не е достатъчна“, дискусията ще засегне влиянието на храненето и съставките на храните върху здравето, ще бъдат обсъдени проблемите от кърменето до епигенетиката; „Маркетингът и децата“ е темата на втория панел, в който ще се обсъждат подходи  и политики, регулиращи маркетинга и рекламата на храните, предназначени за деца; „Качеството има значение“ е третата част на конференцията, през която ще се представят традиционни хранителни модели в различните региони на ЕС и тяхното влияние върху здравето, ще се обсъдят възможностите как да се запазят положителните и здравословни традиции в храненето; „Успешни практики“ е последната – четвърта част, през която ще бъдат посочени добрите практики и примери от дейности в страни от ЕС като Хърватска, Унгария, и примери за това как посланията се превръщат в реалност. Поканените презентатори са представители на Европейската комисия, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, на университети от Ланкастър, Ливърпул, МУ София, БАН и др.

Българското председателство ще осигури дискусии на няколко последователни етапа, които следва да приключат с приемането на кратък текст на Заключения на Съвета, с конкретни и ясни политически послания.

Какви са вашите препоръки към родителите по отношение на  храненето на децата им?

Ролята на родителите и модела на хранене в семейството е изключително важна за изграждане на здравословни хранителни навици и за добро здраве на детето. Възпитанието на детето, включително и формирането на здравословен начин на живот започва в семейството. Важно е родителите да показват положителен пример по  отношение храненето, да включват децата в  избор на храните, например при пазаруване или готвене. Спазването на режим на хранене в семейството, храненето заедно в приятна обстановка е предпоставка за изграждане на здравословни навици. Разбира се, трябва да се подбира и здравословно, разнообразно и балансирано меню за детето. За улеснение на родителите и децата при избора на храна, специалистите по хранене от НЦОЗА, сме  разработили препоръки за здравословно хранене, които обхващат цялото развитие на детето - още от времето на бременността,  за кърмачета и малки деца, за деца от 3-7 год., за ученици .

Много се говори за затлъстяването на децата, което прогресивно расте през последните години. Какви са начините са справяне с този проблем?

Проблемът е комплексен и изисква комплексно решение. Основните аспекти в които се предприемат дейности в страните от европейския съюз са: подкрепа за здравословен старт в живота; насърчаване на здравословната среда, особено в училищата; повишаване на възможностите за здравословен избор и превръщането им в най-лесен избор; ограничаване на маркетинга и рекламата на храни за децата; повишаване информираността на семействата и подпомагането им; насърчаване на децата да бъдат физически по-активни. Изграждането на здравословен хранителен модел и поведение при децата, осигуряване на балансирано и разнообразно хранене с достатъчно енергия и хранителни вещества за съответната възраст, спазване на режим на хранене и подходяща физическа активност е ефикасен начин за справяне със затлъстяването.

Какво е идеалното меню за отделните възрастови групи?

Това е въпрос, който има различен отговор в зависимост от възрастта, физическата активност, физиологичното състояние на всеки човек. Специалистите по хранене препоръчваме спазване на основните принципи на здравословно хранене, а именно  включване ежедневно в менюто:  зърнени храни; при всяко хранене зеленчуци и плодове; мляко и млечни продукти с ниско или намалено съдържание на мазнини и сол; представители на групата на белтъчните храни - постни меса, бобови храни, поне 1-2 пъти седмично риба. Ограничаване влагането на мазнини, сол и захар при избора и приготвяне на храните, предпочитане на растителни пред животински мазнини, избягване пърженето и използване на здравословни кулинарни технологии е част от здравословното хранене.

Възможно ли е родителите да възпитат устойчиво отношение към избора на храни, при положение, че пазарът е залят от изкушения под формата на закуски, чипсове, захарни изделия в опаконви на играчки?

Чрез обучение, разговори и примери родителите биха могли да повлияват избора на храни от детето, но трудно могат да контролират, напълно храненето  на децата извън семейната среда. Отново важен е примерът, в къщи, но също и модела на средата в която расте детето, приятели, училище.

Какви законодателни промени се предвиждат по отношение на здравословното хранене на децата?

На национално ниво  са разработени и нормативни документи, които определят изискванията за здравословно хранене на децата в организирани колективи – от 0-3 години, в детски градини и в училища. За улесняване практическото приложение на наредбите за здравословно хранене при организирани колективи деца, са разработени и сборници с рецепти, всеки от които включва над 400 рецепти и практическо ръководство за приготвяне на здравословна храна.

Предстои преглед и актуализиране на изискванията заложени в тях, като те ще бъдат съобразени с най-добрите практики, идентифицирани в ЕС.

Има ли променя в отношението на съвременния човек към храната?

Определено има. Много повече хора вече се ориентират към здравословното хранене и се интересуват от качеството и съставките на храната, която приемат. Интересът определено нарасна през последните няколко години, но трябва много да се внимава какви източници на информация се използват. Много нестандартни и алтернативни мнения и съвети от неспециалисти се разпространяват в публичното пространство, медиите, интернет. Напоследък много родители задават въпроси, свързани с храненето на децата им, в МЗ или при нас в НЦОЗА, което показва, че младите семейства търсят надеждна, базирана на научни доказателства информация.

 

Здравословното хранене при децата е един от основните приоритети на Министерството на здравеопазването по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Затова на 6 февруари 2018 г. ще се проведе конференция на високо експертно равнище, посветена на важната тема. Тя е и в съзвучие с фокуса за младите хора и децата, който се открива във всички водещи приоритети на първото ни ротационно председателство на Съвета на ЕС. Именно младите хора и децата са най-добрата инвестиция в бъдещето на Европа.

За здравословното хранене при децата разговаряхме с проф. Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диететика и представител на България в Световна здравна организация по хранене и хранителна политика.

Здравословното хранене при децата е един от прироритетите на Българското председателство в сектор „Здравеопазване”.  Какво наложи то да стане приоритет, докато оглавяваме Съвета на ЕС?

Моделът на хранене и хранителният статус са ключови детерминанти на здравето и един от фокусите на превантивната стратегия за редукция на риска от хронични неинфекциозни заболявания.

Eпидемията от затлъстяване още от ранна детска възраст е едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве. Затлъстяването при децата води до рискове за здравето, свързани с ранна поява на високо артериално налягане, висок холестерол, инсулинова резистентност и диабет тип 2, ставни, дихателни, чернодробни проблеми, като и рискове, свързани с нарушено социално, физическо и емоционално развитие. Затлъстяването в детска възраст обуславя по-голяма вероятност от затлъстяване в зряла възраст и увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет, метаболитен синдром, ракови заболявания и др.

Съществуват убедителни доказателства, че храненето през ранния живот има ключова роля за метаболитно програмиране на физическото и интелектуално развитие на децата, за метаболитно програмиране на риска от хронични заболявания.

Данните от национално представителни проучвания, проведени в периода 1998 - 2014 г. от НЦОЗА, МЗ и РЗИ, за оценка на храненето и хранителния статус на различни възрастови групи  деца, показват висока честота на свръхтегло и затлъстяване още от най-ранна възраст. При националното проучване през 2014 г. е установено, че децата на 1-4 години са с 5% затлъстяване, а 30.1%  от децата на възраст 5 до 18 години са с наднормено тегло (19.8% със свръхтегло и 10.3% със затлъстяване). До 2011 г. се запазва тенденцията сред учениците значително да се увеличават свръхтеглото и затлъстяването. През 2014 г. за пръв път при 7-годишните първокласници в България се наблюдава намаляване на затлъстяването при момчетата и задържане на честотата на свръхтегло и затлъстяване при момичетата. Намалява също затлъстяването във възрастта 7–9 години (от 18,5% на 13,2%) и на 14–18-год. (от 7,9% на 5,6%). В групата 10–13 години затлъстяването запазва нивата си.

Какви са проблемите на европейско ниво, свързани с детското хранене?

По данни на СЗО, всяко едно от три деца на възраст до 11 години е със свръхтегло или затлъстяване. Високата консумация на наситени мазнини, трансмастни киселини, високият прием на захар и сол и ниската консумация на плодове и зеленчуци са общи проблеми в Европейския съюз. Неподходящите практики за маркетинг и реклама на храни за деца също допринасят за нездравословен модел на хранене. Европейската комисия и  държавите-членки на Европейския съюз са предприели мерки за подобряване храненето и хранителния статус и за борба със затлъстяването при децата. Европейската комисия на експертно ниво работи по конкретни инициативи, касаещи подобряване състава на храните, маркетинга, изискванията към храните при осъществяване на обществените поръчки в училища и детски градини и др.

Какви са основните теми, които експертите ще обсъждат на конференцията за здравословно хранене на децата на шести февруари?

Въздействието върху един от основните здравни детерминанти – храненето – по време на целия жизнен цикъл, е предпоставка за здравословен начин на живот и положителен ефект върху здравето на хората. Специфичен аспект, който ще бъде адресиран приоритетно по време на Българското председателство, ще бъде здравословното хранене при децата. Конференцията включва четири панела, в които ще бъдат обсъдени приоритетни области, свързани със здравословно хранене при децата. Основните теми, които ще бъдат засегнати са: първият панел е посветен на темата „Безопасността - не е достатъчна“, дискусията ще засегне влиянието на храненето и съставките на храните върху здравето, ще бъдат обсъдени проблемите от кърменето до епигенетиката; „Маркетингът и децата“ е темата на втория панел, в който ще се обсъждат подходи  и политики, регулиращи маркетинга и рекламата на храните, предназначени за деца; „Качеството има значение“ е третата част на конференцията, през която ще се представят традиционни хранителни модели в различните региони на ЕС и тяхното влияние върху здравето, ще се обсъдят възможностите как да се запазят положителните и здравословни традиции в храненето; „Успешни практики“ е последната – четвърта част, през която ще бъдат посочени добрите практики и примери от дейности в страни от ЕС като Хърватска, Унгария, и примери за това как посланията се превръщат в реалност. Поканените презентатори са представители на Европейската комисия, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, на университети от Ланкастър, Ливърпул, МУ София, БАН и др.

Българското председателство ще осигури дискусии на няколко последователни етапа, които следва да приключат с приемането на кратък текст на Заключения на Съвета, с конкретни и ясни политически послания.

Какви са вашите препоръки към родителите по отношение на  храненето на децата им?

Ролята на родителите и модела на хранене в семейството е изключително важна за изграждане на здравословни хранителни навици и за добро здраве на детето. Възпитанието на детето, включително и формирането на здравословен начин на живот започва в семейството. Важно е родителите да показват положителен пример по  отношение храненето, да включват децата в  избор на храните, например при пазаруване или готвене. Спазването на режим на хранене в семейството, храненето заедно в приятна обстановка е предпоставка за изграждане на здравословни навици. Разбира се, трябва да се подбира и здравословно, разнообразно и балансирано меню за детето. За улеснение на родителите и децата при избора на храна, специалистите по хранене от НЦОЗА, сме  разработили препоръки за здравословно хранене, които обхващат цялото развитие на детето - още от времето на бременността,  за кърмачета и малки деца, за деца от 3-7 год., за ученици .

Много се говори за затлъстяването на децата, което прогресивно расте през последните години. Какви са начините са справяне с този проблем?

Проблемът е комплексен и изисква комплексно решение. Основните аспекти в които се предприемат дейности в страните от европейския съюз са: подкрепа за здравословен старт в живота; насърчаване на здравословната среда, особено в училищата; повишаване на възможностите за здравословен избор и превръщането им в най-лесен избор; ограничаване на маркетинга и рекламата на храни за децата; повишаване информираността на семействата и подпомагането им; насърчаване на децата да бъдат физически по-активни. Изграждането на здравословен хранителен модел и поведение при децата, осигуряване на балансирано и разнообразно хранене с достатъчно енергия и хранителни вещества за съответната възраст, спазване на режим на хранене и подходяща физическа активност е ефикасен начин за справяне със затлъстяването.

Какво е идеалното меню за отделните възрастови групи?

Това е въпрос, който има различен отговор в зависимост от възрастта, физическата активност, физиологичното състояние на всеки човек. Специалистите по хранене препоръчваме спазване на основните принципи на здравословно хранене, а именно  включване ежедневно в менюто:  зърнени храни; при всяко хранене зеленчуци и плодове; мляко и млечни продукти с ниско или намалено съдържание на мазнини и сол; представители на групата на белтъчните храни - постни меса, бобови храни, поне 1-2 пъти седмично риба. Ограничаване влагането на мазнини, сол и захар при избора и приготвяне на храните, предпочитане на растителни пред животински мазнини, избягване пърженето и използване на здравословни кулинарни технологии е част от здравословното хранене.

Възможно ли е родителите да възпитат устойчиво отношение към избора на храни, при положение, че пазарът е залят от изкушения под формата на закуски, чипсове, захарни изделия в опаконви на играчки?

Чрез обучение, разговори и примери родителите биха могли да повлияват избора на храни от детето, но трудно могат да контролират, напълно храненето  на децата извън семейната среда. Отново важен е примерът, в къщи, но също и модела на средата в която расте детето, приятели, училище.

Какви законодателни промени се предвиждат по отношение на здравословното хранене на децата?

На национално ниво  са разработени и нормативни документи, които определят изискванията за здравословно хранене на децата в организирани колективи – от 0-3 години, в детски градини и в училища. За улесняване практическото приложение на наредбите за здравословно хранене при организирани колективи деца, са разработени и сборници с рецепти, всеки от които включва над 400 рецепти и практическо ръководство за приготвяне на здравословна храна.

Предстои преглед и актуализиране на изискванията заложени в тях, като те ще бъдат съобразени с най-добрите практики, идентифицирани в ЕС.

Има ли променя в отношението на съвременния човек към храната?

Определено има. Много повече хора вече се ориентират към здравословното хранене и се интересуват от качеството и съставките на храната, която приемат. Интересът определено нарасна през последните няколко години, но трябва много да се внимава какви източници на информация се използват. Много нестандартни и алтернативни мнения и съвети от неспециалисти се разпространяват в публичното пространство, медиите, интернет. Напоследък много родители задават въпроси, свързани с храненето на децата им, в МЗ или при нас в НЦОЗА, което показва, че младите семейства търсят надеждна, базирана на научни доказателства информация.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията