Щеше да бъде смешно, ако не беше фарсово.

Щеше да бъде фарсово, ако не беше гротескно.

Щеше да бъде гротескно, ако не беше грозно.

Щеше да бъде грозно, ако не беше уродливо.

Щеше да бъде уродливо, ако не беше мерзко.

Щеше да бъде мерзко, ако не беше позорно.

Щеше да бъде позорно, ако не беше бездарно.

Щеше да бъде бездарно, ако не беше трагично.

Нека заедно се замислим и да се опитаме да си спомним дали в нашия съзнателен живот е имало друг случай, в който държавата ни да е изглеждала по-зле и по-катастрофично от тези дни и като тотално отрицание и абсолютно дискредитиране на самото понятие за държавност!

Ударихме такова дъно, че всеобщото усещане е за пропадане в бездна.

А бездна всъщност означава без-дна, сиреч без дъно.

Ние всички вкупом, заради хищността и алчността на шепа хора, се сринахме в Марианската падина на Злочестия океан на българския преход...

...

Коментарът е от фейсбук профила на Николай Слатински.