"Вълната на промени е достигнала БНТ2: според служители на обществената телевизия от 2 април няма да се произвеждат регионални новини и регионални предавания".

Това написа в блога си медийният експерт проф. Нели Огнянова и призова за "сериозна обосновка и много сериозна прозрачност" за тази "сериозна промяна".

"БНТ2 е терен на регионалната информация, така е и по лицензия – не по-малко от 50 на сто от общото програмно време на новините е за новини с регионална тематика; актуалните предавания са не по-малко от 25 на сто от седмичното програмно време; изискват се и предавания, отразяващи достиженията и проблемите на българската култура на регионално равнище; оригинална продукция с регионална тематика и пр.", допълва проф. Огнянова като аргумент за призива си.

От обществената телевизия потвърдиха пред Клуб Z, че в БНТ2 в действителност предстоят промени. И припомниха, че те са представени пред Съвета за електронни медии още в концепцията на новия генерален директор Константин Каменаров от миналата година, с която той се яви на конкурса за поста и го спечели. Голямата идея е вторият канал да се превърне в нишов канал - за образование и култура.

"На първо време спират дублиращите новини. Сега два екипа - на БНТ1 и БНТ2, ходят на едни и същи събития, за да отразяват една и съща новина, което е нерентабилно и финансово неизгодно. Новините на БНТ2 струват четири пъти повече от тези на първия канал, защото хората, които ги правят, са предимно на хонорар. Затова основните новини от деня като теми от БНТ1 ще се пренесат и в БНТ2", посочиха от обществената телевизия.

Това обаче не означавало, че се спират собствените продукции. Журналистите от втория канал ще продължат да правят свои новини, филми и "блокове".

"Просто се спират дублиращите функции", допълниха от БНТ.

В своята управленска концепция Каменаров посочва, че в момента "БНТ2 е неясна алтернатива на БНТ1" - "няма разпознаваем профил и програмна схема и по същество представлява по-нискобюджетно и нискокачествено копие на БНТ1".

"Идеята БНТ2 да представлява регионална телевизия за локациите извън София по същество не отговаря нито на териториалната, нито на социалната структура на България и това създава изначална невъзможност БНТ2 да намери собствено място на ефирната карта", смята Каменаров.

И предлага:

"Моделът за развитие на БНТ да е от типа bunch of channels (букет от канали) - с един основен политематичен канал и няколко нишови програмни сателити, които ще се появяват постъпателно, като през първите три години ще се разработи един нишов канал, който да замести БНТ2. Неговият профил ще е образование и култура, като програмната тежест ще е разпределена поравно между тях".

Според концепцията, програмната обезпеченост на образователния пояс ще се осъществява във взаимодействие с държавните и обществени институции: БАН, университети, научни дружества, младежки организации и т.н., както и чрез закупена образователна продукция. Централно място в програмната схема ще заемат предавания тип "открити" уроци по история, български език и литература, математика, физика и пр., състезателни образователни игри и др. В програмата на образователния пояс ще има място и за дискусионни предавания за настоящето и бъдещето на българското образование, алтернативи, класация на училищата, портрети на български учители, дискусии между родители и учители по актуални теми и пр.

"Основният замисъл на този подход, използван от редица обществени медии, е в повишаването на гледаемостта на основния канал, покрай което да се оформи нова лоялна аудитория за каналите, изпълняващи обществените функции в по-тесен смисъл", посочва Каменаров.