Тайван планира инсталирането на хиляди датчици в цялата страна, които да следят за чистотата на въздуха, съобщи Digitimes. Те ще са свързани с новата технология "интернет на нещата" в обща мрежа.

Това ще позволява моментална комуникация и достъпна информация за плътността на фините прахови частици на стотици места в страната. Макар проблемите с чистотата на въздуха в Тайван да са несравнимо по-леки от континентален Китай, големите градове на островната държава също са сериозно замърсени.

През миналата година са инсталирани 500 тестови датчика. До края на тази ще се монтират още 2000, през 2019 г ще се добавят нови 2700, а до 2020-та - още 5000, така че общо да станат 10 200.

Изключително обемният и сложен проект е под ръководството на местната администрация за защита на околната среда, но в него участват няколко институции. Икономическото министерство например е поръчало на местния Научно-изследователски институт по промишлени технологии да създаде собствена технология за оптични датчици, която после ще бъде вкарана в масово производство от местни компании.

Правителството на Тайван планира да създаде и център за тестване и сертификация за датчиците, така че да създаде индустрия с международен стандарт. Предвижда се и център за събиране и обработка на данни, в който ще се анализира степента на замърсяване и ще се търсят първопричините, както и най-ефективните начини за намаляването му.