Европейският парламент одобри споразумение с правителствата да продължи програма за помощ за най-бедните европейци на стойност 3,5 милиарда евро от 2014 до 2020 година.

Фондът за европейска помощ за най-лишените (ФЕПНЛ) ще доставя храна и най-насъщна материална помощ на 43 милиона европейци, които не могат да посрещнат основните си нужди от храна и на 18 милиона, които разчитат изцяло на хранителни помощи. Той допълва националните схеми за изхранване и издръжка на най-бедните.

Европейският бюджет финансира 85 на сто от помощта, а националните власти – останалата част от нея. Делът на европейското финансиране ще бъде 95 на сто за най-тежко пострадалите от кризата страни.

 След дълги преговори евродепутатите стигнаха до споразумение с правителствата те да пощадят фонда от съкращенията наложени на европейския бюджет за  2014-2020 година заради фискалната строгост у дома.

ФЕПНЛ ще остане на стойността, с която сегашният многогодишен бюджет на ЕС (2007-2013 г.) финансира Европейската програма за хранителна помощ на най-бедните, която фондът заменя.

 Споразумението разширява обсега му, включвайки в него нехранителни помощи, например дрехи и учебни пособия. Той ще помага още за финансиране на мерки за социално включване и на дарения на храни, като плаща за тяхното събиране, транспорт и разпределение.

 През 2011 почти една четвърт от европейските граждани, почти 120 милиона души, са били в риск от бедност и социално изключване, с 4 милиона повече отколкото през предходната година, съобщи парламентът.