Рекламата на хазартни игри да бъде ограничена и да се излъчва след 22.00 часа. Около това мнение се обединиха повечето членове на СЕМ, които обсъдиха на заседание днес промените, внесени от Обединените патриоти в Закона за хазарта. 

Предстои становището на медийния регулатор да бъде внесено и в Народното събрание: 

"Колегите изразиха своите становища. Общото мнение е, че целта е ясна и е правилна и е редно на този остър социален проблем да бъде обърнато особено внимание. Ако се направи по аналогия със Закона за здравето и алкохолните напитки, да бъде препозиционирана рекламата с търговското слово във време, в което няма да е достъпна за деца и за уязвима аудитория", коментират от регулатора.

Освен становището по промените в Закона за хазарта, СЕМ прекрати днес и правомощията на Мария Стоянова като член на Съвета за електронни медии - единодушно с пет гласа "за". Тя е подала заявление да бъде освободена заради изтичането на мандата ѝ на 1 юни. 

Очаква се президентът Румен Радев да издаде указ за назначаване на нов член на СЕМ от президентската квота. 

Трима от петчленния регулатор се избират от Народното събрание, а двама се назначават от президента за срок от 6 години.