Върховният административен съд е прекратил делото по жалбите от граждани срещу повишението на цената на билета за градския транспорт в София, който от 1 лев скочи на 1,60 лв. Мотивът е отпадане на предмета на делото - наредбата на общината, с която цената на билетчето скочи с 60%, вече е отменена. На практика Столичната община успя да финтира гражданите, като обезсмисли делото. Новината съобщиха от организацията, основен двигател на делото - "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи".

Делото срещу промени в наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община бе заведено след жалби на граждани и на сдружението "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи". През 2016 година без мотиви, финансова обосновка и широко обществено обсъждане общинският съвет прие изменение в нея, според което билетчето за еднократно пътуване в градския транспорт скочи с 60 на сто. 

През февруари 2017-а Административен съд-София-град се съгласи с мотивите на жалбоподателите и отмени наредбата. Решението обаче не бе окончателно и подлежеше на обжалване пред ВАС.

Междувременно 20 дни преди заседанието на ВАС на 25 април т.г. Столичният общински съвет прие изцяло нова наредба за пътуването с обществения градски транспорт, като отмени действащата, която е предмет на делото. Мотивът бе, че глобите за нередовни пътници трябва да се намалят, защото са несъизмеримо големи с нарушението. За такава стъпка обаче не е нужна отмяна на цялата наредба, а просто изменение в действащата. Такива бяха аргументите и на общинските съветници от ДСБ и БСП.

Така на практика изчезна обсъжданата материя на самото дело и това даде основание на общината да поиска от съда да го прекрати. Което съдът направи с окончателното си решение от 9 юли 2018 г.

"Когато предмет на оспорването е подзаконов нормативен акт, както е в конкретния случай, правният интерес от търсената правна защита се състои в премахването на този акт от действащото право като акт, който регулира съответния кръг обществени отношения. След като нормативният административен акт е отменен, той е престанал да бъде част от позитивното право и затова за оспорващите не е налице непосредствен правен интерес от отмяната на този акт, респективно от продължаване на съдебното производство, което е образувано по оспорването", посочва ВАС.

Решението е подписано с особено мнение от съдия Жанета Петрова:

"Не съм съгласна с решението на мнозинството от съдебния състав... Към момента на произнасянето на първоинстанционния съд обаче са били налице всички процесуални предпоставки, включително и действителен предмет на спора, тъй като оспореният нормативен акт е бил в сила. По мое мнение касационната инстанция не може да обезсили проверяваното решение като недопустимо, позовавайки се на юридически факт, настъпил след неговото постановяване."

"Отмяната на акт, извършена единствено с цел да се препятства влизането в сила на неблагоприятно за органа съдебно решение, е противоправна и не може да обоснове прекратяването на делото. Конституционната норма на чл. 57, ал. 2 забранява злоупотребата с права, ако се накърняват права или законни интереси на други."

Новата наредба обаче също е обжалвана. Така че се очаква второ по същия предмет.