Чували ли сте за Спас Веселинов Галев? Той е собственикът на най-тиражния вестник в България "Уикенд".

Какво ще научим за Спас, след като законовите промени на Делян Пеевски за медиите бъдат приети? Ето какво:

Пеевски внесе законови изменения, които, по всичко личи, ще бъдат приети безпроблемно от парламента. От негово име депутати от ДПС посочиха проблема – освен оповестяването на всички източници на финансови средства за медиите, той иска да се посочва и лицето, което определя редакционната политика. Т.е. не само формалният собственик, но и скритият. Самият Пеевски често е сочен за такъв - от втория вид. Името му е свързвано дори и с въпросния вестник "Уикенд".

Следващите редове са нагледно показно за това как действа системата.

Поредица от прехвърляния на акции, смени на вида на дружеството, смени в борда на директорите, посочване на несъществуващи адреси и други прийоми за "заблуда на противника" - това е сагата, която ще разкажем. Според юристи тези сложни действия се извършват, за да не може дадена медия да бъде открита и съдена. А защо би се крила една медия - отговора всеки може да си даде и сам. 

Регистър? Е,и?...

Най-тиражният седмичник, създаден от Недялко Недялков и Мартин Радославов, минал по думите на Недялков през съсобственост с Делян Пеевски, каквато на хартия никога не е имало, от май тази година се оказа в ръцете на Спас Галев и неговата "Спавекс трейдинг" ЕООД. "Ню медиа груп", издаваща "Уикенд", вече е регистрирана в Ямбол. 

Издателите на вестник "Уикенд" никога не са подавали информация в Министерството на културата по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения за издателя и действителния собственик на вестника. И новият собственик не прави изключение. Към 14 юни т.г. в регистъра към министерството отново липсва информация за седмичника и неговите собственици.

Иначе декларирането в този регистър се води крайъгълният камък на законовите изменения на Пеевски. Предвидена е и глоба от над 10 000 лева за неподаване на информация или за подаване на такава с невярно съдържание.

"Грешки на растежа"

Спада ли Пеевски към задкулисните собственици на в. "Уикенд"? Това към днешна дата никой не може да докаже, освен ако той сам не реши да се декларира като такъв по силата на собствения си закон (ако бъде приет). Но историята помни следните изявления на "бащата" на вестника Недялко Недялков:

През 2011 г. покрай спор с тв водещия (днес партиен лидер и евродепутат) Николай Бареков Недялков излезе с отворено писмо, в което се казваше: 

"Как да бъда изгонен от вестника, който създадох в един гараж през 2003 г., а после продадох наполовина на Пеевски?!"

На Недялков принадлежат и думите:

"През 2008-2009 г. създадоха специално за мен и двама колеги делото "Галерия" и със серия от ченгеджийско-политически мероприятия ме принудиха да продам дела си в "Уикенд". Направих "Ретро", а монополът на Делян Пеевски забраняваше на търговците да го вадят на сергиите."

Вече през 2016 г. в интервю за сайта "Афера" Недялков се е коригирал по отношение на съсобствеността:

"Наблюдавам, че в изданията на "Капитал" периодически активират за собствена сметка едни мои думи отпреди време, че съм продал половината "Уикенд" на Пеевски. Това не било отбелязано никъде в активите на Пеевски, трябвало да се разследва и прочие. Истината е, че тогава се заблуждавах, че продавам на Пеевски, защото всъщност продадох на Цветан Василев. Какво да се прави, грешки на растежа."

#КОЙ е собственикът

И така, на кого е "Уикенд" към днешна дата? Имал ли е Пеевски участие в него? Или пък бившият мажориратен собственик на КТБ Василев? И как е станало изобщо прехвърлянето на собствеността... Може ли издателят да бъде открит, за да му бъде предявен иск например?

Дружеството многократно е променяло представителите си, а през май - и собствеността си. Тъй като информацията в Търговския регистър все още не е актуализирана, ако някой днес реши да съди изданието, защото се е почувствал наклеветен например, няма гаранция, че собственикът от май ще е собственик и през юли.

"Ню медиа груп" ООД, дружеството, което основава и издава "Уикенд", е създадено през 2003 г. Капиталът от общо 6000 лв. е разпределен между Недялко Недялков, Мартин Радославов Златков и Анна Петрова Трандева-Маринова. Представлява се от Недялков и Радославов. През 2008 г. Трандева прехвърля дяловете си поравно между двамата. 

През април 2009 г. ООД-то е преобразувано в АД. Избран е съвет на директорите в състав: Недялков, Радославов, Трандева и Светослав Кантарджиев. За изпълнителни директори са избрани Недялков и Кантарджиев.

През септември същата година обаче в Търговския регистър е вписана промяна в съвета на директорите. Освободени са Недялков и Трандева, за нов член на съвета на директорите е избран Димитър Луканов. Дружеството се представлява само от Кантарджиев.

От публикувано в Търговския регистър извлечение от книгата на акционерите на дружеството е видно, че към юни 2010 г. акционери в него са Радославов (с 48 789 акции по 1 лев всяка) и Таня Бижева (с 1251 акции по 1 лев всяка). На общо събрание на акционерите, проведено през януари 2012 г., капиталът на дружеството е увеличен с 1 000 000 лв. В резултат акциите се разпределят така: Радославов с 1 023 789 акции по 1 лев всяка и Бижева - 26 251 акции по 1 лев всяка.

На 26 септември 2014 г. в Търговския регистър като единствен представляващ дружеството е вписан Мартин Радославов Златков. По-малко от месец по-късно е вписана промяна в съвета на директорите - освободени са Луканов и Кантарджиев и вместо тях са избрани Бижева и Радослав Димитров Златков.

Бордът на директорите

Така стигаме до 2017 г. На 30.06.2017 г. Мартин Радослав и Таня Бижева прехвърлят всичките си акции на "Спавекс трейдинг" ЕООД. Заявлението за вписване на "Спавекс" като едноличен собственик на капитала на "Ню медиа груп" ЕАД е подадено през май 2018 г. 

Това на практика означава освобождаване на досегашния съвет на директорите и избирането на нов в състав: "Спавекс трейдинг" ЕООД, "СВГ Проект" ЕООД и "Милк комерс 2012" ЕООД, както и смяна на адреса на управление на дружеството от София в Ямбол - ул. "Панайот Хитов" № 9. Има и нови представляващи дружеството - Спас Веселинов Галев и "Спавекс трейдинг" ЕООД.

Всички дружества в новоизбрания съвет на директорите са еднолична собственост на Галев. Същият е собственик на десетки фирми.

Любопитното е, че временното удостоверение за притежаваните от "Спавекс" 1 050 040 акции е издадено от съвет на директорите в състав: Недялко Недялков, Мартин Радославов и Светослав Кантарджиев. В същото време Недялков и Кантарджиев не са членове на съвета на директорите на "Ню медиа груп" към 30.06.2017 г. 

"Куче влачи рейс"

Дотук стана ясно, че нито Недялков, нито Радославов, с които публично се свързва "Уикенд", вече нямат собственост и не са в управлението му. Нито Пеевски е държал по документи и с името си "половината" от седмичника. Цветан Василев също. Старите собственици, както и новите, не са се самообявявали като такива в публичния регистър към Министерството на културата. 

Оказва се, че и информацията за адреса на редакцията също не е вярна. Както и тази за свързаните с "Уикенд" издания.

В момента на предпоследната страница на вестника е посочено, че същият се издава от New Media, а адресът на редакцията е на столичния булевард "Цар Борис I" № 147. От месеци обаче "Уикенд" не се помещава там. Останали са само табелите на "Уикенд", както и на вестниците "Минаха години" и вестник "Всеки ден" (вече закрит). 

Според редакционното каре на "Минаха години" адресът на редакцията е ул. "Раковски" № 99. Реално там се помещава и изчезналият от "Цар Борис I" "Уикенд".

Като издател на вестник "Минаха години" на предпоследната му страница е посочено "Муузон" ЕООД. Според Търговския регистър такова дружество вече не съществува. Вписани са "Муузон" ООД, "Муузон прес" ЕООД и "Агенция Муузон" ЕООД. Съдружници в "Муузон" ООД, бившето ЕООД, са Мартин Радославов Златков и Мартин Стоилов Зарков. "Муузон прес" ЕООД е еднолична собственост на Иво Михайлов - лицето, посочено в "Минаха години" за контакт по финансови въпроси. 

На 01 декември 2017 г. пък е вписано новоучредено дружество - "Ню медиа прес" ЕООД - името е много сходно с дружеството, собственик на "Уикенд" и продадено през май на Спас Галев - "Ню медиа груп" ЕАД. Едноличен собственик и управител на новото "Ню медиа" е Бистра Христова. Същата е посочена във вестниците "Уикенд" и "Минаха години" като отговаряща за рекламата и комуникациите.

Видно от Търговския регистър, дружествата "Ню медиа прес", "Муузон" ООД, "Муузон прес" ЕООД и "Агенция Муузон" ЕООД са с един и същи адрес в столичния жк "Гео Милев".

"Какво означава всичко това? - Създава се умишлено затруднение за установяване на правосубектността на ответника при едно бъдещо дело. Решаваш да заведеш дело срещу АД-то, междувременно е станало ЕООД. Още по-междувременно е сменило собствеността, но актуализацията в Търговския регистър върви с няколко месеца назад. Информацията за адреса не е вярна, информацията за самото дружество също не е вярна. Реално не знаеш кого да призовеш. Куче влачи рейс", бе заключението на юристите, до които се допитахме.

Изводът

И сега печатните медии са задължени да депозират информация за реалните си собственици, но не е много ясно как изобщо се контролира това, а глобите в действителност са минимални. Би било комично, ако самото Министерство на културата реши да ги наложи и се окаже затруднено да открие собственика, сменил се междувременно няколко пъти.

Исканото от Пеевски и от депутатите съвносители деклариране и на т.нар. собственик в сянка също изглежда по-скоро пожелателно, отколкото реално изпълнимо и поражда въпроса как точно ще се устаноява тази скрита собственост. Ако дори не може да се установи явната.