Близо една трета, или 31 на сто, от българите вярват в зодиите. 39 на сто - в сънищата. Една четвърт - в гледането на кафе, 20 на сто - във врачуването на ръка.

Това сочат данните от проучване на изследователски център "Тренд".

То е продължение на изследването „Нагласите на българите по отношение на вярвания, конспирации и суеверия“, реализирано през март 2018 г. Сега се тестват нагласите на българите по темите, свързани с зодии, хороскопи, тълкуване на сънища и различни практики и вярвания.

Повече жени (48%) твърдят, че вярват в зодиите. Само 13 на сто от мъжете признават, че имат подобни нагласи. Близо 40% от хората с висше образование също вярват в зодиите.

28% посочват, че вярват, че хората са съвместими на база на техните зодии, близо две трети са на обратното мнение. Отново делът на жените, които вярват в съвместимостта между хората на база на зодиакалния им знак, е значително по-голям от този на мъжете – 44% спрямо 11%. 

 

Малко под половината от българите, които са посочили, че вярват в хороскопи, посочват, че са определяли свои действия на база на написаното в хороскопа им. Близо половината от жените, които вярват в хороскопите, са определяли действията си на база на написаното в тях. 43% от вярващите в хороскопи обаче посочват, че не действат спрямо написаното в тях. 

Освен темата за зодии и хороскопи в проучването бяха заложени въпроси, свързани с определени вярвания и практики, посочват от "Тренд".

Една четвърт от българите вярват в гледането на кафе, като при жените този дял е 40%, а при мъжете едва 10%. 

Малко над 20% вярват в гледането на ръка, като при жените този дял е 33%, а при мъжете 9%. 72% от българите не вярват в гледането на ръка.

На гледането на карти се доверяват едва 19%. 30% от жените споделят, че вярват, при мъжете процентът е едва 8. 73% са на обратното мнение.

Намирането на стотинка като знак за късмет се споделя от 35% от хората. При тази опция се отчита повишаване на доверието при мъжете – 23% спрямо останалите тествани опции. Делът при жените отново запазва високи стойности – 45%. Хората, които не вярват, че намирането на стотинка е знак за късмет, са 58%.

28% от българите са на мнение, че е лош късмет младоженецът да види булката преди сватбата. Отново при жените се отчита значително по-висок дял (38%), а  при мъжете – 17%.  62% от българите не споделят това суеверие.

Едва 10% от българите вярват, че е на лош късмет отварянето на чадър в затворено помещение. 78% споделят, че не вярват в това суеверие. Също толкова е делът (10%) на вярващите, че ходенето под стълба означава лош късмет. 77% от българите посочват, че не вярват в това суеверие.

 

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1006 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 1 – 10 август 2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%