Article_top

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“  („ПВР“) на ЕС прие днес три важни акта, подготвени по време на българското председателство.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието в София.

На Съвета в Люксембург България бе представена от министър Цецка Цачева.

Приетите актове са следните:

Директива за борба с противодействие на изпирането на пари по наказателно-правен ред. На 12 септември Европарламентът прие позицията си по предложението. Компромисното споразумение между институциите бе постигнато при преговорите, проведени под председателството на България.

Регламент относно обработването на лични данни от институциите и органите на ЕС. Неговите разпоредби ще увеличат равнището на защита на данните и ще осигурят свободното им движение в рамките на Съюза. Новите правила са съобразени и с Общия регламент за защита на данните, известен като GDPR, който се прилага от 25 май.

Директива относно несъстоятелността, превантивното преструктуриране и предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране. Цецка Цачева изрази подкрепата на България за постигнатия балансиран режим, при който са взети предвид интересите на длъжника, кредиторите и другите заинтересовани страни. Според нея има достатъчна гъвкавост за държавите да изберат своя подход за прилагане на принципите, въведени с този акт.

Цецка Цачева сподели изразеното и от другите министри убеждение, че е важно да се работи за засилване на взаимното доверие между правораздавателните органи. Това ще доведе и до подобряване на прилагането на принципа за взаимно признаване по наказателно-правни въпроси.

По време на работния обяд на тема „Финансиране на правосъдието със средства от ЕС“ българският правосъден министър представи опита на своята страна във финансирането на съдебната реформа, включително чрез сътрудничество със Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия и чрез проекти по структурните фондове.

 

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“  („ПВР“) на ЕС прие днес три важни акта, подготвени по време на българското председателство.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието в София.

На Съвета в Люксембург България бе представена от министър Цецка Цачева.

Приетите актове са следните:

Директива за борба с противодействие на изпирането на пари по наказателно-правен ред. На 12 септември Европарламентът прие позицията си по предложението. Компромисното споразумение между институциите бе постигнато при преговорите, проведени под председателството на България.

Регламент относно обработването на лични данни от институциите и органите на ЕС. Неговите разпоредби ще увеличат равнището на защита на данните и ще осигурят свободното им движение в рамките на Съюза. Новите правила са съобразени и с Общия регламент за защита на данните, известен като GDPR, който се прилага от 25 май.

Директива относно несъстоятелността, превантивното преструктуриране и предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране. Цецка Цачева изрази подкрепата на България за постигнатия балансиран режим, при който са взети предвид интересите на длъжника, кредиторите и другите заинтересовани страни. Според нея има достатъчна гъвкавост за държавите да изберат своя подход за прилагане на принципите, въведени с този акт.

Цецка Цачева сподели изразеното и от другите министри убеждение, че е важно да се работи за засилване на взаимното доверие между правораздавателните органи. Това ще доведе и до подобряване на прилагането на принципа за взаимно признаване по наказателно-правни въпроси.

По време на работния обяд на тема „Финансиране на правосъдието със средства от ЕС“ българският правосъден министър представи опита на своята страна във финансирането на съдебната реформа, включително чрез сътрудничество със Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия и чрез проекти по структурните фондове.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?