Article_top

Организираните ДДС измами, пазарът за нелегални тютюневи изделия и износът на секс услуги намаляват. Престъпните дейнисти обаче процъфтяват на други пазари, където има ръст - на първо място пазарът на нелегални горива, вътрешният пазар на секс услуги и пазарът на канабис. Това се посочва в нов доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), в който се представя оценката на заплахите от тежката  организирана престъпност в България за 2017 г.

Няколко основни факторa влияят на криминогенната среда през този период, отчитат от ЦИД:

  • положителното икономическо развитие - през периода 2015 - 2017 г. БВП расте между 3,6% и 3,9% на годишна база, средната работна заплата се е увеличила с 28.6%, като България е втората страна с най-висок ръст на доходите в ЕС, а безработицата през 2017 г. е спаднала наполовина спрямо 2013 г. – от 12,9% на 6,3%.
  • спадът в нивата на конвенционалната престъпност – 13,1% за периода 2013-2017 г. Освен това след 2014 г. трудовите ограничения в ЕС за български граждани отпаднаха напълно, което доведе до увеличаване на нетната миграция до 14-15 хил. души годишно. Тези негативни демографски процеси водят и до свиване на „пазарната база“, на която разчита организираната престъпност.

Друга устойчива тенденция е, че за периода 2013-2017 г. нивата на насилие продължават да намаляват. Това развитие показва, че тежката организирана престъпност има значително по-малки възможности в сравнение с 90-те години, когато се използваше масово и открито насилие, или от началото на столетието, когато бяха извършени голям брой убийства на лица от подземния свят, се твърди в доклада.

 

Фигура 1. Организирана престъпност и насилие 1989 -2017 г.

На фона на общия спад на обемите на криминалните пазари се открояват някои важни изключения като търговията с нелегални горива и пазарите на канабис и секс услуги.

Пазарът на нелегални горива за 2017 г. се движи в границите между 600 и 700 млн. лв., сравнено с около 400 млн. лв. през 2012 г.  За разлика от другите криминални пазари, залавянията на нелегални горива са редки и за малки количества. За 2017 г. заловените горива (предимно моторни горива) са в размер на 356 хил. литра или под 0,01% от легалния пазар за годината.

Също така се наблюдава трайна тенденция на ръст при разпространението и употребата на канабис, който е най-популярното психоактивно вещество в страната. Почти 7% от населението на възраст 15-64 години и около 16-17% от тези на възраст 15-34 години са употребявали марихуана поне веднъж през последните 12 месеца, като годишният оборот на пазара на марихуана за 2016 г. е около 284 млн. лв., докато през 2012 г. е бил не повече от 185 млн. лв.  

Фигура 2. Обем на ключови нелегални пазари в България (2016-2017 г.)

Разширява се пазарът на секс услуги, ръст на независимите сводници и секс работнички

При потреблението на секс услуги в България също има ръст от 2,9% през 2013 г. до 6,9% потребители през 2017 г., като за изминалата година общият оборот от тази дейност стига приблизително до 257 млн. лв. Все по-бързият и лесен достъп до интернет базирани услуги, има пряко отражение и върху пазара на секс услуги в България. Преди всичко  онлайн рекламата дава възможност за по-евтино привличане на клиенти, тъй като намалява конкурентното предимство за достъп до установени и доходни местоположения. Това обстоятелство, особено в София и чужбина, допринася ефективно за постепенното разпадане на съществуващото картелиране на пазара на сексуални услуги от организираната престъпност и увеличаването на дела на независимите сводници и секс работнички. 

Макар и малък по размер - 5-7 млн. лв. в рамките на 2017 г., пазарът на телефонните измами нанася тежки социални щети. В същото време, макар и да липсват приблизителни оценки за обем и щети, киберпрестъпленията продължават да увеличават своята честота и обхват на поражения.

За същия период загубите за държавата от производството и продажбата на нелегални цигари са между 170 - 200 млн. лв., което потвърждава тенденцията за спад в обема на този пазар от 2014 г.

Корупцията и прането на пари затвърждават своята роля на пресечни точки на всички престъпни дейности

Организираната престъпност в България продължава да използва корупцията като инструмент за улесняване на нелегалната дейност и за избягване на наказателното правосъдие, като особено засегнати са структурите на правоприлагащите институции, правосъдната система и държавната администрация на местно ниво.

Въпреки спада в общия обем на престъпните доходи в криминалните пазари, те продължават да представляват заплаха за легалната икономика.

По-голямата част от престъпните мрежи в България контролират легални бизнес структури, което улеснява изпирането на пари.

Поради това степента на проникване на организираната престъпност в легалната икономика е значително по-голяма от равнището, наблюдавано в Западна Европа, се казва в доклада на Центъра за изследваен на демокрацията.

 

Организираните ДДС измами, пазарът за нелегални тютюневи изделия и износът на секс услуги намаляват. Престъпните дейнисти обаче процъфтяват на други пазари, където има ръст - на първо място пазарът на нелегални горива, вътрешният пазар на секс услуги и пазарът на канабис. Това се посочва в нов доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), в който се представя оценката на заплахите от тежката  организирана престъпност в България за 2017 г.

Няколко основни факторa влияят на криминогенната среда през този период, отчитат от ЦИД:

  • положителното икономическо развитие - през периода 2015 - 2017 г. БВП расте между 3,6% и 3,9% на годишна база, средната работна заплата се е увеличила с 28.6%, като България е втората страна с най-висок ръст на доходите в ЕС, а безработицата през 2017 г. е спаднала наполовина спрямо 2013 г. – от 12,9% на 6,3%.
  • спадът в нивата на конвенционалната престъпност – 13,1% за периода 2013-2017 г. Освен това след 2014 г. трудовите ограничения в ЕС за български граждани отпаднаха напълно, което доведе до увеличаване на нетната миграция до 14-15 хил. души годишно. Тези негативни демографски процеси водят и до свиване на „пазарната база“, на която разчита организираната престъпност.

Друга устойчива тенденция е, че за периода 2013-2017 г. нивата на насилие продължават да намаляват. Това развитие показва, че тежката организирана престъпност има значително по-малки възможности в сравнение с 90-те години, когато се използваше масово и открито насилие, или от началото на столетието, когато бяха извършени голям брой убийства на лица от подземния свят, се твърди в доклада.

 

Фигура 1. Организирана престъпност и насилие 1989 -2017 г.

На фона на общия спад на обемите на криминалните пазари се открояват някои важни изключения като търговията с нелегални горива и пазарите на канабис и секс услуги.

Пазарът на нелегални горива за 2017 г. се движи в границите между 600 и 700 млн. лв., сравнено с около 400 млн. лв. през 2012 г.  За разлика от другите криминални пазари, залавянията на нелегални горива са редки и за малки количества. За 2017 г. заловените горива (предимно моторни горива) са в размер на 356 хил. литра или под 0,01% от легалния пазар за годината.

Също така се наблюдава трайна тенденция на ръст при разпространението и употребата на канабис, който е най-популярното психоактивно вещество в страната. Почти 7% от населението на възраст 15-64 години и около 16-17% от тези на възраст 15-34 години са употребявали марихуана поне веднъж през последните 12 месеца, като годишният оборот на пазара на марихуана за 2016 г. е около 284 млн. лв., докато през 2012 г. е бил не повече от 185 млн. лв.  

Фигура 2. Обем на ключови нелегални пазари в България (2016-2017 г.)

Разширява се пазарът на секс услуги, ръст на независимите сводници и секс работнички

При потреблението на секс услуги в България също има ръст от 2,9% през 2013 г. до 6,9% потребители през 2017 г., като за изминалата година общият оборот от тази дейност стига приблизително до 257 млн. лв. Все по-бързият и лесен достъп до интернет базирани услуги, има пряко отражение и върху пазара на секс услуги в България. Преди всичко  онлайн рекламата дава възможност за по-евтино привличане на клиенти, тъй като намалява конкурентното предимство за достъп до установени и доходни местоположения. Това обстоятелство, особено в София и чужбина, допринася ефективно за постепенното разпадане на съществуващото картелиране на пазара на сексуални услуги от организираната престъпност и увеличаването на дела на независимите сводници и секс работнички. 

Макар и малък по размер - 5-7 млн. лв. в рамките на 2017 г., пазарът на телефонните измами нанася тежки социални щети. В същото време, макар и да липсват приблизителни оценки за обем и щети, киберпрестъпленията продължават да увеличават своята честота и обхват на поражения.

За същия период загубите за държавата от производството и продажбата на нелегални цигари са между 170 - 200 млн. лв., което потвърждава тенденцията за спад в обема на този пазар от 2014 г.

Корупцията и прането на пари затвърждават своята роля на пресечни точки на всички престъпни дейности

Организираната престъпност в България продължава да използва корупцията като инструмент за улесняване на нелегалната дейност и за избягване на наказателното правосъдие, като особено засегнати са структурите на правоприлагащите институции, правосъдната система и държавната администрация на местно ниво.

Въпреки спада в общия обем на престъпните доходи в криминалните пазари, те продължават да представляват заплаха за легалната икономика.

По-голямата част от престъпните мрежи в България контролират легални бизнес структури, което улеснява изпирането на пари.

Поради това степента на проникване на организираната престъпност в легалната икономика е значително по-голяма от равнището, наблюдавано в Западна Европа, се казва в доклада на Центъра за изследваен на демокрацията.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?