Около 200 000 фискални устройства в България трябва да бъдат подменени, а на останалите ще е нужна актуализация на софтуера. Това съобщи пред радио "Фокус" днес финансовият директор на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев по повод новите изисквания за касовите апарати у нас. Той обясни, че промените са належащи заради укриването на обороти, предимно чрез софтуерите.

Промените засягат около 440 000 фискални устройства.  

"Наредбата предвижда, че в момента, в който се открие някакъв пропуск във функционалността на този софтуер, НАП ще изпрати до всички лица, които използват софтуерa съобщение, че на това лице е съставен акт, което съответно в периода на обжалване на този акт, ако има такъв и след окончателното му влизане в сила ще изпрати второ съобщение по електронен път, че търговците трябва незабавно да преустановят използването на подобен софтуер в търговските си обекти", обясни Попдончев.

Това, от една страна, поражда несигурност в производителите на софтуер, от друга страна поражда несигурност и за ползвателите на софтуер, тъй като каквато и инвестиция да направят, те не са сигурни в кой момент може да се окаже, че дори новозакупеният софтуер няма да отговаря на изискванията, обясни Станислав Попдончев. Проблемът, по думите му, се състои във времето за внедряването на такъв софтуер и изчисляването на разходите за бизнеса.

До няколко дни на сайта на НАП ще има информация, която да позволява на производителите на софтуер да разберат дали отговаря на изискванията на наредбата за използване на касовите апарати.

Целта на приетата това лято законова промяна е фискалните устройства да започнат да подават в реално време към НАП информация за всяка издадена касова бележка. До промените информацията се подава веднъж месечно, но задължението е да е на 5 минути.

Информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП. На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код).

След сканирането му всеки клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило - да подаде автоматично сигнал.