Article_top

Европейската комисия, Европейският съд, Съвета на Европа и венецианската комисия ще бъдат сезирани да се произнесат по "спешните" промени в антикорупционния закон, внесени от Данаил Кирилов (ГЕРБ). За това ще работи извънпарламентарната опозиция от "Демократична България".

Според демократите новите текстове, които се очаква да бъдат приети окончателно до края на седмицата, противоречат на правото на ЕС. Освен че ще се обърнат към европейските партньори на България за случващото се със законодателството, от коалицията настояват още ако текстовете бъдат приети, президентът Румен Радев да наложи вето, а ако то бъде преодоляно - да бъде сезиран Конституционният съд. 

Става дума за проектозакона, подготвен и приет на първо четене за по-малко от седмица, който цели да се заобиколи тълкувателно решение на Върховния касационен съд. Магистратите се произнесоха, че прекратяването на наказателно преследване или наличието на оправдателна присъда са абсолютна пречка за продължаване на процедури за конфискация на незаконно придобито имущество.

Само три дни след решението депутатът от ГЕРБ внесе проектозакон, който изрично казва, че прекратените наказателни производства не са пречка за отнемане на имущество, че сроковете за работа на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) са пожелателни - тоест проверките им мотаг да траят вечно, а всички текущи към момента дела за конфискация продължават по новия ред. А този нов ред влиза в сила със задна дата - от 23 януари 2018 г. 

Предложенията бяха мотивирани като "възстановяване на справедливостта", а и Кирилов, и председателят на КПКОПНИ Пламен Георгиев, и главният прокурор Сотир Цацаров обявиха как Върховният касационен съд си е позволил да "дописва" закона. От "Демократична България" настояват още за прекратяване на атаките срещу представители на независимия съд, които публично и в рамките на функциите си защитават върховенството на правото и правата на гражданите.

"Предложеният законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) ограничава независимия съдебен контрол и създава нова възможност за политически репресии на неудобни лица. Законопроектът прави възможен следния абсурден сценарий: неудобно лице – поръчка, изпълнена чрез сигнал до прокуратурата – повдигане на обвинение – запориране на имуществото на лицето – проверка от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) практически без методология, т.е. произволно, и без срок, т.е. безкрайно –– внасяне на иск за отнемане в граждански съд – отнемане без значение, че обвинението вече може да е оттеглено или наказателният съд да е установил, че проверяваното лице е невинно. Резултатът е, че едно лице, което не е извършило нищо неправомерно, може да се окаже обект на дългогодишна държавна репресия и отнемане на имущество. Това отношение към гражданите е атрибут на авторитарна, а не демократична и правова държава!", пише в позицията на "Демократична България".

Според коалицията родният парламент в момента "абсолютно арогантно, демонстративно и в нарушение на фундаментални правни принципи" Народното събрание е на път да се отрече едновременно от нашата принадлежност към ЕС, от общочовешките ценности, прогласени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и от основни елементи на правовата държава, каквито са независимостта на съдилищата, неприкосновеността на частната собственост и презумпцията за невинност."

"Демократична България" припомня, че евродирективата 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз предвижда разширена конфискация само при влязла в сила осъдителна присъда за изрично изброени особено тежки престъпления. "Тълкувателното решение на ВКС, срещу което е насочен настоящият законопроект, коригира продължаващото прилагане в неприключили съдебни производства на отменения ЗОПДНПИ съобразно Директивата. Българският законодател сега иска да коригира действащия ЗПКОНПИ, мислейки си, че така може да се пребори с Директивата. Това обаче е невъзможно, защото Директивата има директно действие и всеки един български гражданин може да се позове на нея", припомнят още от коалицията.

Обединението се позовава и на практика на Съда в Страсбург, обяснявайки защо в случая с новия законопроект става дума за непропорционална намеса на държавата в частната собственост.

"Цялата процедура по внасянето и разглеждането на този законорпект не оставя съмнение за преследваната цел – пълно подчиняване на гражданите и бизнеса на интересите на управляващите. Самият закон се превръща във властови произвол, облечен във формално-правен камуфлаж. Установяването на безконтролна диктатура на КПКОНПИ разчиства пътя на клиентелата на властта към установяване на монопол във всички отрасли на икономиката. Всеки свободен и независим от държавата бизнес е застрашен от ликвидация, за да могат на неговото място да се настанят активните борци за вечната власт на ГЕРБ и присъдружните им парламентарни групировки.", пише още в позицията.

 

 

Европейската комисия, Европейският съд, Съвета на Европа и венецианската комисия ще бъдат сезирани да се произнесат по "спешните" промени в антикорупционния закон, внесени от Данаил Кирилов (ГЕРБ). За това ще работи извънпарламентарната опозиция от "Демократична България".

Според демократите новите текстове, които се очаква да бъдат приети окончателно до края на седмицата, противоречат на правото на ЕС. Освен че ще се обърнат към европейските партньори на България за случващото се със законодателството, от коалицията настояват още ако текстовете бъдат приети, президентът Румен Радев да наложи вето, а ако то бъде преодоляно - да бъде сезиран Конституционният съд. 

Става дума за проектозакона, подготвен и приет на първо четене за по-малко от седмица, който цели да се заобиколи тълкувателно решение на Върховния касационен съд. Магистратите се произнесоха, че прекратяването на наказателно преследване или наличието на оправдателна присъда са абсолютна пречка за продължаване на процедури за конфискация на незаконно придобито имущество.

Само три дни след решението депутатът от ГЕРБ внесе проектозакон, който изрично казва, че прекратените наказателни производства не са пречка за отнемане на имущество, че сроковете за работа на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) са пожелателни - тоест проверките им мотаг да траят вечно, а всички текущи към момента дела за конфискация продължават по новия ред. А този нов ред влиза в сила със задна дата - от 23 януари 2018 г. 

Предложенията бяха мотивирани като "възстановяване на справедливостта", а и Кирилов, и председателят на КПКОПНИ Пламен Георгиев, и главният прокурор Сотир Цацаров обявиха как Върховният касационен съд си е позволил да "дописва" закона. От "Демократична България" настояват още за прекратяване на атаките срещу представители на независимия съд, които публично и в рамките на функциите си защитават върховенството на правото и правата на гражданите.

"Предложеният законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) ограничава независимия съдебен контрол и създава нова възможност за политически репресии на неудобни лица. Законопроектът прави възможен следния абсурден сценарий: неудобно лице – поръчка, изпълнена чрез сигнал до прокуратурата – повдигане на обвинение – запориране на имуществото на лицето – проверка от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) практически без методология, т.е. произволно, и без срок, т.е. безкрайно –– внасяне на иск за отнемане в граждански съд – отнемане без значение, че обвинението вече може да е оттеглено или наказателният съд да е установил, че проверяваното лице е невинно. Резултатът е, че едно лице, което не е извършило нищо неправомерно, може да се окаже обект на дългогодишна държавна репресия и отнемане на имущество. Това отношение към гражданите е атрибут на авторитарна, а не демократична и правова държава!", пише в позицията на "Демократична България".

Според коалицията родният парламент в момента "абсолютно арогантно, демонстративно и в нарушение на фундаментални правни принципи" Народното събрание е на път да се отрече едновременно от нашата принадлежност към ЕС, от общочовешките ценности, прогласени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и от основни елементи на правовата държава, каквито са независимостта на съдилищата, неприкосновеността на частната собственост и презумпцията за невинност."

"Демократична България" припомня, че евродирективата 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз предвижда разширена конфискация само при влязла в сила осъдителна присъда за изрично изброени особено тежки престъпления. "Тълкувателното решение на ВКС, срещу което е насочен настоящият законопроект, коригира продължаващото прилагане в неприключили съдебни производства на отменения ЗОПДНПИ съобразно Директивата. Българският законодател сега иска да коригира действащия ЗПКОНПИ, мислейки си, че така може да се пребори с Директивата. Това обаче е невъзможно, защото Директивата има директно действие и всеки един български гражданин може да се позове на нея", припомнят още от коалицията.

Обединението се позовава и на практика на Съда в Страсбург, обяснявайки защо в случая с новия законопроект става дума за непропорционална намеса на държавата в частната собственост.

"Цялата процедура по внасянето и разглеждането на този законорпект не оставя съмнение за преследваната цел – пълно подчиняване на гражданите и бизнеса на интересите на управляващите. Самият закон се превръща във властови произвол, облечен във формално-правен камуфлаж. Установяването на безконтролна диктатура на КПКОНПИ разчиства пътя на клиентелата на властта към установяване на монопол във всички отрасли на икономиката. Всеки свободен и независим от държавата бизнес е застрашен от ликвидация, за да могат на неговото място да се настанят активните борци за вечната власт на ГЕРБ и присъдружните им парламентарни групировки.", пише още в позицията.

 

Коментари

Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Развръзката е близо.

В единият случай (ако вече сме се сварили като лабораторни жаби и не се събудим) ни чака все по-ясно оформящо се авторитарно управление като това на Орбан и по-нататък - към това на Путин.
В другият случай (ако се опомним и се усетим, че бавно ни сваряват), ни чакат вълнения близки до тези от 1997-ма.
С последните си действия, управляващите засилиха огъня с надежда да ни сварят по-скоро, но това нетърпение може да им поднесе лоша изненада. Народа може да скокне от тенджерата навън.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?