Новините от днес в резюме: Елена Йончева и БСП разпространиха аудиозаписи с участието на министъра на културата Боил Банов. Те са от времето, когато бе зам.-министър.

Според Йончева записите са от кабинета на Банов и разкриват как е правен опит в министерството да се "спестят" на фирмата, ремонтирала Ларгото в центъра на София, неустойки в размер на 700 000 лв. заради забавяне на дейностите. Според материалите това е трябвало да стане с издаване на актове за временно спиране на строителството. 

Министър Боил Банов отрече обвиненията. Той заяви, че от години е рекетиран от лице на име Ангел Ангелов (тогава служител на министерството - б.р.), но е направил грешката да не подаде сигнал за това. Намекна, че записите може да са монтаж. Но освен това припомни, че Министерството на културата (МК) води дело срещу дружеството изпълнител именно за неустойки за забавяне на строителството. Сумата, която МК търси, е 754 000 лв. За заведения иск припомни и тогавашният министър на културата, на когото Банов бе заместник - Вежди Рашидов. По думите му той самият е подписал да се започне съдебно дело. 

Прокуратурата се самосезира по случая.

Проверка на Клуб Z показа, че делото в Софийския градски съд е заведено в началото на 2017 г., а в самия край на същата година съдът с председател на състава съдия Никола Чомпалов се произнася - отхвърля иска на Министерството на културата. От своя страна институцията има право да обжалва неокончателното решение. Това и прави, но втората инстанция - Апелативният съд в София, все още не се е произнела по казуса. 

Любопитно е обаче какво излиза от решението на Софийския градски съд от 28.12.2017 г., което можете да прочетете ТУК.

За какво е искът на Министерството на културата

В иска си Министерството на културата е обявило, че е констатирано забавяне на изпълнението на договора с фирмите от ДЗЗД "Антична Сердика" с 36 дни. По документи строително-монтажните работи (СМР) е трябвало да приключат на 20 януари 2016 г. (Това обстоятелство се потвърждава и от документацията по обществената поръчка, публикувана в сайта на министерството - според договора с изпълнителя ремонтът е за срок от 200 дни от началото на строителството, а с анекс е уточнено, че това е 20.01.2016 г. - б.р.)

Според същия договор ищецът (министерството) има право на вземане на неустойка в размер на 0,2% на ден върху цялата цена по договора (12 563 272.80 лева с ДДС) при забавяне. Това според изчисленията и иска прави 753 796,08 лв., които се искат солидарно от всички фирми участнички в ДЗЗС "Антична Сердика". 

От мотивите на МК се разбира още, че на 29.01.2016 г. е проведено заседание на Държавно-приемателна комисия. На него е съставен протокол, който съдържа множество забележки към обекта.

Протоколът съдържа "предложение за прекъсване на работата, защото са установени пропуски, включително неизвършени и незавършени и/или не добре извършени видове СМР – не са монтирани около 50% от стъклата на куполното покритие, а на място са монтирани плексигласови плоскости; не е изпълнена шпакловка и боядисване на облицовъчните аквапанели, с които са обшити стоманените пръстени от конструкцията на купола, наклонени колони и гредови елементи по окачения таван на арх. ниво под пл. ”Независимост”; не са довършени окачени тавани в помещенията и в южната част на Ларгото; не е довършено остъкляване на асансьора, вкл. хидроизолация; не са довършени ел. инсталациите, вкл. осветителната инсталация и слаботокови инсталации – пожароизвестяване и видеонаблюдение; не е монтирана  евакуационната врата с анти-паникбрава за изход към храм „Света Петка Самарджийска”; на подземното ниво под бул.”Княгиня Мария-Луиза” по тавана е монтиран окачен таван от винилово платно, което няма изискванията на клас по реакция на огън съгласно табл. 7 на чл. 14, ал. 2 Наредба Iз-1971; на подземно ниво под пл. ”Независимост” не е монтирано евакуационно осветление, поради което към 29.01.2016 г. е налице забава в изпълнението на поръчката по процесния договор. 

Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа е подписан на 25.02.2016 г. и затова се иска неустойка за забавата, става ясно от съдебното решение, което е публично.

Какво твърдят фирмите

Всяка от фирмите в ДЗЗД "Антична Сердика" предявява възражение по иска на министерството. Фирмите оспорват твърденията на МК в иска на следните основания:

Има издадени актове за 5 спиратия на СМР за общ период от 59 дни. През това време срокът за изпълнение на договора - 21.01.2016 г. - не би трябвало да тече. 

На 23.12.2015 г. е подписан акт 16 за етап трети от договора на стойност 3 217 283,31 лв., което е преди крайния срок на 21.01.2016 г.

Един от ответниците по делото оспорва иска с възражението, че възложената по договора работа е била изпълнена в срок. Това се доказва от факта, че на 27.01.2016 г. е свикана Държавна приемателна комисия и към 15.01.2016 г. е налице изпълнение. Освен това възложителят не е констатирал пропуски.

Възложителят с писмо от 30.12.2015 г. е бил уведомен за приключване на строителните работи, а на 25.01.2016 г. е бил подписан акт обр. 15, с който е прието изпълнението. 

Какво казва съдът

Съдът изброява представените му по делото документи изън иска на министерството и отговорите на фирмите изпълнители. Сред тези документи, освен подписания договор, анекса към него за уточняване на крайния срок на изпълнение, протокол от Държавната приемателна комисия и т.н, са и: разрешение за ползване от 29.12.2015 г., акт за установяване годността за приемане на строежа - от 25.01.2016 г. С тях ищецът в качеството на възложител (Мнистерството на културата - б.р.) е приел изпълнението от дружеството на етап II от строежа без забележки за недостатъци.

В документацията е и акт за установяване годността за приемане на строежа от 25.02.2016 г. С него е прието, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти.

Съдът казва, че на база на документите строителните работи по етап III от ремонта на Ларгото са били изпълнени още към 29.12.2015 г., т.е преди крайния срок по договора 20.01.2016 г. Строителните работи по етап II са били изпълнени също преди крайния срок, но поради поведението на ищеца са предадени на 25.01.2016 г., когато е подписан първият акт обр. 15. Така за закъснението от 5 дни изпълнителят е освободен от отговорност

В резултат съставът на СГС се произнася, че дори и да отчетат констатациите в акта от 29.01.2016 г. на държавната приемателна комисия, би следвало да се приеме, че е налице забава само за описаните в акта работи. Недопустимо е за забавеното изпълнение на описаните в акта на ДПК работи да се начислява обезщетение в размер на неустойката по т. 47.1 върху цялата цена на всички възложени с договора работи. Следва да се спомене, че ищецът не е изпълнил задължението по чл. 190 ГПК да представи количествено стойностна сметка към процесния договор, с което е създал пречки за установяване стойността на работите, които са описани в акта на държавната приемателна комисия. Освен това ищецът не е изпълнил указанията на съда по чл. 145, ал. 2 ГПК да изложи твърдения за тяхната стойност, а неоснователно поддържа, че е налице забавено изпълнение на цялата работа по процесния договор.

 С оглед на изложеното съдът намира, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен, защото не е налице забава в изпълнението на възложените с процесния договор строителни работи. (...)

Решението на СГС в крайна сметка е: 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Министерството на културата иск за неустойка в размер на 753  796,08 лв. и осъжда министерството да заплати на една от фирмите ответници съдебни разноски в размер на 25 600 лв.

Министерството на културата обжалва решението на СГС в законовия срок. В момента делото е висящо в Апелативния съд в София.

И още данни и документи

Както стана известно, Министерството на културата предявява иска си към изпълнителите на проекта за ремонт на Ларгото през януари 2017 г. Самият ремонт би трябвало и е приключил през 2016 г.

В сайта на Министерството на културата и в този на Агенцията за обществени поръчки (АОП) съществува документ - "Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка", предоставен в АОП на 22.04.2016 г.

От този документ, подписан от Татяна Цветанова Ценовска - директор на правната дирекция на Министерството на културата по това време, стана известно, че договорът с ДЗЗД "Атнична Сердика" за ремонта на Ларгото е изпълнен в срок, изпълнен е в пълен обем, изплатена е сумата по договора в размер на 12 563 272,80 лева с ДДС. 

В графата на документа "Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки" - отговорът е "НЕ".

Факсимиле на страницата на Агенцията за обществени поръчки от документ "Информация за изпълнение на договор по обществена поръчка". Договорът е за ремонта на Ларгото между Министерството на културата и ДЗЗД "Антична Сердика".

Дамата, подписала документа, е сред хората, за които Елена Йончева и БСП твърдят, че са присъствали в кабинета на Боил Банов през 2016 г., когато били направени разпространените записи. В същия документ са описани и 5-те спирания на строителните работи по време на изпълнението на ремонта на Ларгото, за които става дума и в решението на Софийския градски съд. И които са сред доказателствата, представени пред СГС, който решава да отхвърли иска на Министерството на културата за неустойки заради забавяне на изпълнението на договора.